Zdroj ilustrace: Pixabay.com

Pražské Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví (CMHCD) se v roce 2021 přesunulo do nových prostor v Lublaňské ulici, kde může využívat dostatečně prostornou vzdělávací místnost.  V jiné organizaci – východočeské Péči o duševní zdraví (PDZ) - v minulém roce výrazně narostl počet klientů a proto i objem vykonané práce. Obě organizace významně ovlivnily opatření zavedená v reakci na pandemii nemoci covid – 19, podobně jako pandemie samotná. Co dalšího tyto organizace potkalo v minulém roce, shrnuly ve výroční zprávě.

V Péči o duševní zdraví došlo v loňském prosinci k výměně ředitele, dlouholetého šéfa Petra Hejzlara nahradil Petr Pavlíček. Doktor Hejzlar odešel pracovat do Centra duševního zdraví v Pardubicích jako psychiatr. Petr Pavlíček se předtím osvědčil jako odborný ředitel celé organizace.

Lidé ze spolku se podíleli také na procesu reformy ve dvou východočeských krajích. Organizace již nějaký čas provozuje tři Centra duševního zdraví. Jejich pracovníci poskytují intenzivní péči lidem s těžkými duševními poruchami. V rámci služby funguje zdravotní a sociální část. Dvě centra vstoupily na začátku roku 2021 do ostrého provozu. K 31. 12. 2020 skončilo jejich financování z pilotního programu Ministerstva zdravotnictví ČR a obě přešla na financování z veřejných zdrojů (sociální část) a z plateb zdravotních pojišťoven (zdravotní část).

Pavel Říčan, ředitel Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví, je rád, že jeho organizace již nějaký čas rozvíjí vlastní Školu zotavení, která se zaměřuje například na podporu osob s bolavou duší v každodenním životě. Daří se jim pořádat i jiné kurzy, při kterých ovlivňují kvalitu služeb partnerů, se kterými si vyměňují zkušenosti a navzájem se inspirují. Organizace pokračovala ve své dlouhodobé práci – šíření informací o příkladech dobré praxe z Holandska, Velké Británie a dalších zemí. „Spolupráce se zahraničím je náš standard,“ uvedl ředitel Říčan.

Sdružení se již od roku 2012 zabývá vzděláváním a podporou peer konzultantů, tedy lidí s vlastní zkušeností s duševní nemocí, kteří jsou natolik stabilizováni, že mohou pomáhat druhým s podobnými diagnózami. Nabízí podporu jak peer konzultantům, tak i organizacím, které je chtějí zaměstnat. Součástí je realizace vzdělávacích seminářů budoucích peerů. V roce 2021 se role peerů významně rozšířila v zdravotnických i sociálních službách v Moravskoslezském kraji a to i díky školením, o které se postarala organizace.

Vlastní výroční zprávu  o aktivitách a úspěších v roce 2021 nyní chystá i Spolek Kolumbus

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS