Chráněné dílny se postupně stávají nezbytnou součástí rehabilitace lidí se zdravotními problémy a jsou důležité při jejich návratu do společnosti. Lidem s duševní nemocí pomáhají překlenout mezeru mezi pobytem v psychiatrickém zařízením a návratem do normálního života. Chráněné dílny jsou často přičleněny například k průmyslovým firmám nebo k ubytovnám.

Díky příznivému terapeutickému prostředí chráněné dílny napomáhají svým zaměstnancům, aby byli vyvedeni z nežádoucí sociální izolace. Výrobní program by měl být speciálně upraven vzhledem k jejich postižení a k jejich pracovním schopnostem, možnostem a dovednostem. O tom, která práce bude vybrána, rozhoduje také pohlaví, stáří, ale i přání nemocného.

Chráněné pracovní místo má mnoho výhod. Práce může oslabit nezdravé myšlenky, člověk s duševními obtížemi získává nový zdroj radosti, jeho život získává smysluplnost. Práce pomáhá vydat se na cestu k zotavení, nemocný přestává mít díky výdělku starost o sociální zabezpečení sebe i své rodiny. Největší význam má léčba prací v doléčování psychiatrických pacientů po odeznění akutního stádia nemoci.

V České republice jsou zákony v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením na dobré úrovni. Velké firmy musí zaměstnat určité procento těchto lidí nebo využít služeb od společností, které zaměstnávají více než polovinu osob s hendikepem. Bohužel se najdou i podniky, které nenabízejí takovým osobám vhodné zaměstnání, pouze využívají dotací z úřadu práce apod.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS