Kognitivní funkce (jiným označením kognice) využíváme v každodenním životě a patří mezi ně například pamatování, pozornost a koncentrace, rychlost myšlení, porozumění informacím a další důležité dovednosti našeho mozku. Používáme je kdykoliv, když si chceme něco zapamatovat, naplánovat, rozhodnout se, komunikovat … Někdy bývají z důvodu psychických obtíží oslabeny, ale je možné je trvale posilovat.

Trénink kognitivních funkcí (TKF) je nefarmakologickou součástí léčby duševních onemocnění, která výrazně pomáhá omezit negativní dopad nemoci na lidský mozek a jeho schopnosti. Trénink pomůže svým účastníkům s návratem do běžného života, jeho výsledky mohou mít trvalý efekt. Zlepšení takových schopností může pomoci při hledání smysluplného uplatnění na trhu práce, při návratu ke studiu na střední či vysoké škole.

Kognitivní funkce se často trénují ve skupině, a proto mohou účastníci TKF posílit i své sociální dovednosti. Díky společné práci mohou trénovat různé modelové situace využitelné v reálných mezilidských interakcích. Trénink může probíhat i zábavnou formou, je možné používat hlavolamy, skládačky, pexesa a deskové hry. TKF může probíhat také s využitím počítače.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS