Muzikoterapie je cílevědomý proces založený na léčbě pomocí hudby. Terapeut pomáhá klientovi, aby posílil, udržel nebo obnovil pocit jeho duševní pohody. Je to specifický směr psychoterapie, jedná se o jednu z cest, jak posílit člověka jinými způsoby než léky.

Léčebné efekty hudby se využívají především v psychiatrii, pediatrii a dětské psychiatrii, můžou pomoci konkrétně například u pacientů s úzkostnými poruchami. Muzikoterapeuti pracují v široké škále institucí, v zařízeních medicínských, vzdělávacích, psychiatrických, psychoterapeutických, gerontologických, nápravných, i v soukromé praxi.

Pacienti musí věnovat této psychoterapeutické metodě čas i energii. Mohou hudbu buď poslouchat, nebo sami aktivně hrát a improvizovat. Aktivní muzikoterapie podněcuje skupinu k projevování se pomocí tónů, melodií, zpěvu, rytmu nebo tance. Muzikoterapeuti obvykle používají pro hudební improvizaci a aktivní hudební techniky různé takzvané Orffovy nástroje (metalofony, zvonkohry, xylofony, různé perkuse atd.), případně také nástroje bicí. Často je využíváno lidské tělo (například tleskání) nebo zpěv.

Jednou ze součástí letošních Týdnů duševního zdraví byla Hudební lázeň, kterou uspořádala služba Domino v Českých Budějovicích v první půlce září. „Pod pojmem hudební lázeň si můžete představit 60 až 90 minut prostoru pro relaxaci, uvolnění, odpočinek a zastavení se při melodiích a rytmech živé hudby,“ napsali pořadatelé. Návštěvníci tak mohli najít prostor a čas k podpoře své vnitřní síly.

Muzikoterapie je často využívanou léčebnou metodou v pokrokových zařízeních v západní Evropě, kde se starají o lidi s duševní nemocí. Jedná se například o Norsko nebo jižní Holandsko. Součástí komunitních center, která jsou velmi nízkoprahová, jsou hudební zkušebny vybavené kytarami, bicími nebo třeba klávesami. Často jsou v takových zařízeních i nahrávací místnosti.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS