Fotografie: web organizace Péče o duševní zdraví

Napříč městy ve východních Čechách, v Královehradeckém a Pardubickém kraji, pečuje o lidi s duševní nemocí organizace Péče o duševní zdraví (PDZ). Svým klientům nabízí psychologickou podporu v různých podobách, například arteterapeutickou skupinu, která umožní klientům vyjádřit pocity, přání nebo myšlenky prostřednictvím výtvarné tvorby.

Tým odborníků PDZ ze střediska v Ústí nad Orlicí se rozrostl o psycholožku, která bude mimo jiné navštěvovat klienty doma. Tím se ústecká pobočka organizace přiblížila založení místního centra duševního zdraví. Všechna taková centra v republice mají být složena z odborníků různých profesí, měli by je tvořit sociální pracovníci, zdravotní sestry, psychiatři, psychologové a peer konzultanti.

Již zmíněná Arte skupina funguje ve středisku PDZ v Rychnově nad Kněžnou. „Je zajímavá tím, že umožňuje klientům vyjádřit své pocity, přání nebo myšlenky skrze dílo. Na konci může autor i popsat, co svým výtvorem říká, co znamená jeho výtvarné vyjádření“ uvedli sociální pracovníci organizace. Klienti se ale do povídání nad výtvory nemusí zapojit, pokud se na to necítí. „Důležité je, že klienti aktivně tráví volný čas, relaxují, povídají si a vzájemně se podporují,“ napsali průvodci terapií. Díla mohou prohloubit možnosti psychoterapie, upozorní totiž odborníky na problematické oblasti v myšlení, chování, cítění nebo třeba prožívání klientů.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS