Fotografie: Péče o duševní zdraví

 Nezisková organizace Péče o duševní zdraví (PDZ), která působí v Pardubickém a Královehradeckém kraji, trvale rozšiřuje nabídku služeb pro své klienty. Připravili pro ně trénink metakognitivních funkcí, aby zmírnili intenzitu zkreslování reality, které se dopouští osoby se schizofrenií. Trénink pomáhá lidem s bolavou duší vést plnohodnotný život.   

Během sezení se klienti učili, jak si uvědomit, že zkresleně hodnotí skutečnost. Hlavním cílem bylo, aby kriticky reflektovali, komentovali a změnili svůj současný přístup k řešení běžných problémů,“ vysvětlila psycholožka PDZ Mgr. Nikola Dymáčková, která trénink v chrudimském středisku organizace Péče o duševní zdraví vede.

Trénink mozkových funkcí probíhá ve skupině několika klientů. Pod odborným vedením se společně snaží zmírnit poruchy kognitivních (poznávacích) procesů, které jsou typické při schizofrenii. Protože si je nemocní neuvědomují, nebývá občas jejich chování adekvátní realitě.

K poruchám poznávacích funkcí patří například chybné vysvětlování si událostí, sklon k unáhlenému hodnocení, nedostatečná schopnost vcítit se do druhých lidí, přehnaná důvěra ve vlastní paměť a další. Každý typ poruchy má svůj vlastní modul, každý modul je složen z edukační, nácvikové a závěrečné části s doporučením.

Jeden z modulů má například tento závěr: „Mnohá nedorozumění i konflikty vznikají, protože si lidé chybně domýšlejí, co si myslí a jak se cítí druzí. Například: pokud svým přátelům neřeknete, že se právě necítíte dobře, nemůžete očekávat, že budou vůči vám více ohleduplní.“

Trénink bude pokračovat i letos. Jednou týdně, v klubových prostorách na adrese Městský park 828 v Chrudimi, v uzavřené skupině osmi klientů. Budou rozvíjet i své sociální dovednosti a navzájem se seznámí.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS