Napsala redakce pražských Fokusovin, konkrétně Václav Jílek
Zdroj fotografie: Psychoterapie Fokus Praha

Z Fokusovin, pravidelníku spolku Fokus Praha, vybíráme zajímavý článek o psychoterapeutické stáži nejen studentů psychologie a příbuzných oborů, ale také pracovníků v oboru.  Článek napsal Václav Jílek, klinický psycholog centra pro duševní zdraví pro Prahu 6. Nejnovější sedmatřicáté číslo, ze kterého je tento článek, vyšlo v prosinci 2021. Najdete ho, společně s dalšími čísly, na adrese https://www.fokus-praha.cz/dokumenty/category/6-prazske-fokusoviny.

V Psychoterapii Fokus Praha si na přelomu srpna a září tohoto roku mohli studenti psychologie na jeden týden vyzkoušet, jaké to je docházet do psychoterapeutického stacionáře.

Program „Týden v psychoterapii“ vznikl díky zájmu studentů o stáž v našem zařízení. Jeho cílem bylo účastníkům ukázat, jak na Břevnově využíváme verbální a expresivní psychoterapeutické přístupy v péči o duševní zdraví a jak je naše péče propojená s komunitními týmy a CDZ v rámci Fokusu Praha. Zároveň účastníci mohli sami na sobě zažít různé formy skupinové psychoterapie a uvědomit si, jaké přístupy jim nejvíce vyhovují. Koncept zážitkové stáže účastníci ocenili ve zpětných vazbách: „Jsem rád, že nešlo o nalejvárnu teorií a rozvrh plný přednášek. Šáhnout si na různé přístupy, poznatsám sebe a skrz zážitek si trochu osahat i teorii je skvělý koncept.“

Do programu jsme vybírali účastníky mezi studenty psychologie, sociální práce a příbuzných oborů, které doplnili lidé z praxe se zájmem o psychoterapeutickou kvalifikaci. Skupinu výstižně popsala jedna z účastnic ze Slovenska: „Stretla som mladých študentov psychológie aj starších ľudí s bohatými skúsenosťami z oblasti práce s ľuďmi a všetkých spájal silný záujem o psychoterapiu.

Program zážitkové stáže vycházel z psychoterapeutických stacionářů, které pro klienty otevíráme na Břevnově několikrát do roka. Střídaly se v něm praktické ochutnávky terapií, teoretické vzdělávání a nácviky relaxací.

V praktické části si účastníci vyzkoušeli hned čtyři přístupy v expresivních terapiích, což jeden z účastníků hodnotil slovy: „Je skvělé, že teď vím, co zhruba tyto techniky, se kterými jsem jinak doposud neměl možnost se osobně setkat, obnášejí a věřím teď také daleko více a upřímněji v jejich smysluplnost a efektivitu.“ Expresivní terapie jsme prokládali tematickými verbálními skupinami zaměřenými na vzájemné poznávání se a sebereflexi. Jeden z účastníků vzpomíná: „Během stáže se mi líbila možnost dle potřeby mluvit o svých prožitcích a dojmech. Mohli jsme se zapojovat do debat, nebo jen poslouchat. Díky tomu jsme jen nechodili od ochutnávky k ochutnávce, ale mohli si jednotlivé zkušenosti propojovat, vzájemně reflektovat a lépe vůbec uvědomovat.“ Ve srovnání s workshopy terapeutických technik na konferencích se u nás účastnici opírali o stabilní a bezpečné zázemí skupiny a mohli jít do větší hloubky, jak napovídá pozitivní reflexe účastníka: „Nakonec jsem byl opravdu nadšený. Odcházel jsem obohacený jako člověk i jako student.

Teoretická část představila Fokus Praha jako přátelskou a významnou organizaci na poli péče o duševní zdraví. Byli jsme na exkurzi v Centru duševního zdraví pro Prahu 6 a v Komunitním týmu pro Prahu 13 a 17. Užitek popsala účastnice následovně: „Jsem ale ráda, že jsem mohla víc nahlédnout do praxe práce s klienty s SMI mimo psychiatrické nemocnice.“ Další poznatky se dozvídali formou přednášek a diskuzí. Navíc všichni obdrželi publikace vydané Fokusem Praha k tématu zotavení.

Každý den byl na programu nácvik relaxace – prostor pro zklidnění v náročném dni a příležitost k péči o sebe. „Po týdnu stáže jsem automaticky s překvapením více vnímal své tělo, více si ho uvědomoval, daleko více si ho všímal.

Hlavní organizátoři programu byli PhDr. Václav Jílek a Bc. Lenka Mlejnková. Do realizace zážitkové stáže se ale s chutí zapojila velká část týmu Psychoterapie Fokus Praha. Díky nim si účastníci odnesli nejen informace, ale i příjemnou zkušenost z našeho pracoviště. „V neposlední řadě na mě velice pozitivně zapůsobili trpěliví, laskaví a podporující mentoři tohoto programu. Vedli jasně celý kurz, ale dali skupině dostatek prostoru, aby se mohla prosadit a vést i sama. Podporovali nás v každé aktivitě a ukázali nám, jak příjemné prostředí bez předsudků dokáže zvýšit sebevědomí a důvěru účastníků.“

V roce 2022 plánujeme úspěšnou akci zopakovat v podobném termínu na přelomu srpna a září. První informace pro zájemce zveřejníme na začátku roku na Facebook profilu Psychoterapie Fokus Praha a na internetových stránkách Fokusu Praha.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS