Napsala organizace CDZ Eset.

Z časopisu Centra duševního zdraví Eset vybíráme zajímavý rozhovor o ergoterapii. Nejnovější vydání časopisu, ze kterého je tento článek, vyšlo v březnu 2020. Najdete ho na adrese https://www.cdzeset.cz/#casopis.

Co je ergoterapie?
Ergoterapie je profese, která se zaměřuje na podporu zdraví a celkové pohody jedince prostřednictvím zaměstnávání. Primárním cílem ergoterapie je umožnit lidem účastnit se každodenních aktivit. Jedná se o jednu z nejstarších léčebných metod v terapii duševních chorob. Je to metoda, která se opírá, na rozdíl od převážné většiny ostatních léčebných postupů, o zdravé složky psychiky nemocných. Ty pak dále podporuje, upevňuje a rozvíjí. Dalo by se říci, že postupuje od opačného konce v souboji s nemocí. Dokáže pozitivně ovlivnit tvořivost, budování sebedůvěry, sebehodnocení, uskutečňování vlastních možností, experimentování, práci s fantazií, emocionalitu, chování, logické myšlení a sebeuvědomování.

V čem mi ergoterapie pomůže?
Je důležité si uvědomit podstatu ergoterapie. Ta slouží k rozvinutí vlastní tvořivosti a pomáhá klientovi aktivizovat se. Přestože v rámci ergoterapie vytváříme s klienty různé výrobky, není potřeba být "umělecky nadaný". Lidé se ergoterapii často brání z toho důvodu, že neumí malovat nebo si myslí, že nemají "šikovné ruce". Výrobky nejsou nikým známkovány ani jinak hodnoceny. Nejde o vytvoření bezchybného, dokonalého díla, ale nejdůležitější na celém procesu je právě ta radost, kterou člověk pociťuje při samotném tvoření. Klient zažívá pocit radosti z vykonané práce. Ta je často umocněna obdivem a projevem nadšení nejen terapeuta a spoluklientů, ale hlavně oceněním ze strany blízkých osob (rodičů, partnerů, přátel...). Samozřejmě lze zažít i nezdar a neúspěch, ale i ten k tomu patří a je rozebrán a přiměřeně zvládán v terapeutickém prostředí. Je velmi žádoucí s těmito pocity pracovat a naučit se je zvládat a přijímat je jako součást našeho života. Mezi obecné cíle ergoterapie u psychiatrických pacientů patří stimulace a motivace k činnosti, obnovování a upevňování kladných emocionálních zážitků z průběhu pracovního děje z vědomí dobře vykonané práce a obnovování pracovních rolí. Cílem kondiční ergoterapie je odpoutání pozornosti od nepříznivých vlivů duševní choroby a udržení dobré duševní pohody. Zabraňuje vzniku nežádoucích změn z nečinnosti.

Co se na ergoterapii dělá?
Klinika Eset má k dispozici ergoterapeutickou dílnu vybavenou nejrůznějším materiálem k nepřebernému množství rukodělných technik a výtvarných činností, z nichž lze zmínit např. malování různými technikami (akvarel, tempera, prašná křída, uhel, vodové barvy, olejové pastely, rudky, voskovky ...), malování na sklo, práce s mandalou, ubrousková technika, linoryt, práce s drátem (výroba šperků, tématických ozdob), korálkování (výroba šperků, šití šperků, ketlování, výroba různých dekorací), ruční práce (háčkování, pletení, šití, vyšívání), práce s přírodním materiálem (výroba tématických dekorací dle ročního období – velikonoční dekorace, výroba adventních věnců). Samozřejmě jsou vítány i nápady klientů k jiným technikám.

Pro koho je ergoterapie určena?
Ergoterapie je určena pro kohokoli, kdo má indikaci od svého psychiatra. Terapie není ovlivněna věkem, není časově omezena. Sezení probíhají buď individuálně nebo v rámci skupiny a to nejčastěji ve frekvenci jednou týdně na dobu jedné hodiny, ale záleží pochopitelně na domluvě s terapeutem a potřebách každého klienta. Lze kombinovat ergoterapii individuální a skupinovou v jednom týdnu. Celkovou délku terapie určuje ergoterapeut na základě pravidelně prováděných kontrolních vyšetřeních, díky nimž se monitorují účinky a efektivita terapie.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS