Peer konzultant je člověk, který trpí duševním onemocněním a protože se naučil se svou nemocí správně zacházet, pomáhá lidem se stejnou diagnózou. Organizace Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví uskutečnila v roce 2013 projekt, jehož součástí bylo zřízení prvního pracovního místa ‚peer konzultanta‘ v České republice. Centrum se od té doby snaží podporovat i jiné organizace, aby zapojily takové lidi do péče o duševní zdraví. Také jeho aktivity přispěly k tomu, že dnes v Česku působí více než sto peerů.

Peer konzultant přináší do poskytované péče prvky naděje, dodává motivaci a podporu, snaží se spolu s klientem hledat a zdůrazňovat klientovy silné stránky, podporuje ho v nezávislosti a v samostatném rozhodování, podněcuje ho v přijetí vlastní zodpovědnosti za zotavení,“ napsali lidé z organizace o této profesi.

Peer konzultanti pracují už i v psychiatrických nemocnicích, ale nejsou zatím zapojeni přímo do akutní péče. První ucelené zkušenosti s takovým typem podpory pacientů mají ve Velké Británii, Nizozemí a Norsku. Aby relevantní lidé získali inspiraci ohledně dalšího možného využití peer konzultantů, navázalo centrum spolupráci s Universitou Jihovýchodního Norska, která má s peery bohaté zkušenosti. Tato spolupráce je financována z grantu, jenž česká strana získala z Norských fondů.

V listopadu letošního roku uspořádá Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví konferenci, na které se mohou zájemci dozvědět více o tématu zapojování peer konzultantů do akutní psychiatrické péče. Účastníci z Norska i z Čech budou hovořit o zkušenostech s tímto typem léčby a řeknou si něco i o případných rizicích. Podle organizátorů bude seminář pro příchozí velice inspirativní.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS