Kognitivně-behaviorální terapie (KBT) představuje jeden ze základních směrů současné psychoterapie. Vychází z teorie, že příčinou problémů je nevhodné chování a myšlení, které je naučené a udržované vnějšími a vnitřními faktory. V terapii se může klient toto chybné chování a myšlení odnaučit, přeučit nebo se může naučit novým, vhodnějším způsobům řešení problému. Kromě změny chování se terapie zaměřuje na ovlivňování emocí a kognitivních procesů, které jsou s nežádoucími projevy spjaty.

Kognitivně behaviorální terapie je krátkodobá, strukturovaná psychoterapie. Je zaměřená na řešení konkrétních problému a potíží, které klienta přivádí k terapeutovi, na dosahování specifických, předem definovaných cílů pomocí psychologických metod. Klient v aktivní spolupráci s terapeutem se jednotlivým terapeutickým metodám v průběhu terapie aktivně učí tak, aby byl po skončení terapie schopen tyto metody používat samostatně.

 Krátké resumé:
Pro koho:   úzkostné poruchy, deprese (terapie akutní depresivní fáze) bipolární afektivní porucha, schizofrenie, mentální retardace, poruchy chování, závislosti, poruchy příjmu potravy, rodinné problémy, chronické somatické nemoci, sexuální dysfunkce
Jak: zaměřuje se na řešení přítomných problémů, konkrétní a ohraničené problémy a na faktory udržující problémy, párová a individuální
 Kontakty zde v adresáři :  www.cskbt.cz/adresar-terapeutu.php

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS