Zdroj fotografie: Pixabay.com

Fokus Praha dlouhodobě pečuje o lidi s bolavou duší, jedním typem poskytovaných služeb je psychoterapie. Organizace aktuálně nabízí zajímavou příležitost všem lidem, které tento obor zajímá, mimo jiné studentům psychologie, sociální práce a dalších příbuzných specializací. Díky týdenní stáži na konci léta mohou získat praktické zkušenosti s léčebným působením na psychiku.

Stáž je vhodná zejména pro ty, kteří chtějí své psychologické či jiné vzdělání doplnit praktickou zkušeností. Praxe také usnadní rozhodování těm, kteří uvažují, zda zvolit dráhu v oblasti psychologické péče o lidi s duševní nemocí.  Stáž nenahrazuje komplexní psychoterapeutický výcvik ani vlastní psychoterapii.

Iniciativa NA ROVINU usiluje o snížení stigmatizace a diskriminace lidí s duševním onemocněním a zlepšení přístupu lidí k duševnímu zdraví. Celkově tak přispívá k lepší kvalitě života lidí s duševním onemocněním v naší společnosti. Iniciativa NA ROVINU je realizovaná v rámci projektu Destigmatizace, který je součástí reformy psychiatrické péče v ČR. Přečtěte si rozhovor s odborníky, kteří se v rámci iniciativy zaměřují na šíření osvěty v oblasti duševního zdraví pomocí on-line seminářů, takzvaných webinářů.

 

Jak dlouho již poskytujete webináře s tématem duševního zdraví?

ICh: S online semináři neboli webináři jsme začali někdy v listopadu minulého roku. Projekt vznikl v reakci na vývoj pandemie koronaviru, avšak nějaký čas nám trvalo upravit naše programy do online podoby a zároveň také vytvořit nové.

TB: Do podzimu 2020 jsme však naše programy poskytovali právě v rámci skupinových setkání naživo, a to již od roku 2018.

Napsali zaměstnanci organizace Fokus Vysočina.

Z webu organizace Fokus Vysočina vybíráme zajímavý rozhovor s Alenou Andršovou, která zastává v multidisciplinárním týmu Fokusu pozici psychoterapeuta.  Web organizace najdete na webu http://www.fokusvysocina.cz/.  Autoři rozhovoru se doktorky zeptali na její postřehy a zkušenosti z praxe.

 

 Pro ty, kteří tento pojem vůbec neznají - co to je to vůbec psychoterapie a jaké má místo mezi ostatními službami FOKUSu? 

Psychoterapie bývá popisována jako léčba pomocí psychologických metod. To skoro zavání Cimrmanovskou definicí J, ale jednoduše řešeno se jedná o setkání klienta a odborníka na duševní zdraví. Ten pomocí rozhovoru a dobře kladených otázek či úkolů pomáhá klientovi dosáhnout kýžený stav -  ve výsledku se prostě cítit lépe. Klient pomocí terapie dochází k vyššímu uvědomění si souvislostí, ke změnám vnímání, myšlení, cítění a chování.  Na rozdíl od psychiatra psychoterapeut nepředepisuje léky a většinou také nediagnostikuje.    

Lidé mohou přistupovat ke své nemoci různými cestami. Jiří Bryan se už řadu let vyhýbá antipsychotikům, a i když je to obtížné, drží se v celkem stabilizovaném stavu. Má smysl seznámit se i s jinými přístupy než klasickými, poznejte příběh Jiřího Bryana v první části dvoudílného rozhovoru. Spolek Kolumbus rozhodně čtenářům neradí, aby vysazovali léky. Měli by především poslouchat svého psychiatra. Neneseme odpovědnost za to, pokud se někdo rozhodne léky vysadit.

 

Kdy se u Tebe poprvé nemoc projevila a jakou měla podobu?

Těžko říct. Je pravděpodobné, že „duševně nemocný“ jsem už od narození, jen se tehdy moje kondice neprojevovala tak, abych získal psychiatrickou diagnózu. O autismu se v šedesátých letech minulého století ještě nemluvilo, ale domnívám se, že jsem se narodil jako vysokofunkční autista.

Napsala organizace CDZ Eset.

Z časopisu Centra duševního zdraví Eset vybíráme zajímavý rozhovor o ergoterapii. Nejnovější vydání časopisu, ze kterého je tento článek, vyšlo v březnu 2020. Najdete ho na adrese https://www.cdzeset.cz/#casopis.

Co je ergoterapie?
Ergoterapie je profese, která se zaměřuje na podporu zdraví a celkové pohody jedince prostřednictvím zaměstnávání. Primárním cílem ergoterapie je umožnit lidem účastnit se každodenních aktivit. Jedná se o jednu z nejstarších léčebných metod v terapii duševních chorob. Je to metoda, která se opírá, na rozdíl od převážné většiny ostatních léčebných postupů, o zdravé složky psychiky nemocných. Ty pak dále podporuje, upevňuje a rozvíjí. Dalo by se říci, že postupuje od opačného konce v souboji s nemocí. Dokáže pozitivně ovlivnit tvořivost, budování sebedůvěry, sebehodnocení, uskutečňování vlastních možností, experimentování, práci s fantazií, emocionalitu, chování, logické myšlení a sebeuvědomování.

Lucie Smějsová, za svobodna Munclingerová, je členkou spolku Kolumbus a zaměstnankyní ateliéru KreAT. Podporuje lidi s duševní nemocí v jejich výtvarné tvorbě. Přinášíme rozhovor o jejích aktivitách.

Napsal Jan Lorenz

Organizace Green Doors vydala u příležitosti oslav dvaceti let kavárny V. kolona speciální vydání novin Deník V. kolony, který zachycuje historii tréninkové kavárny pro lidi s duševním onemocněním. Noviny naleznete na stránkách neziskové organizace. S laskavým svolením přebíráme článek doktora Jana Lorence,, který byl napsán v roce 2008.

Od dob Pinelových, který osvobodil blázny z řetězů, se v civilizovaném světě rozvíjí humanistické úsilí o další osvobození lidí se závažným duševním onemocněním.

Copyright © 2021 - Spolek KOLUMBUS