Fotografie: Wiki commons 

Lidé z organizace Péče o duševní zdraví nezapomněli na své klienty s duševní nemocí ani v dobách pandemie koronaviru. Nyní představili příběhy dvou svých klientů, které v krizovém období podpořili. „Věříme, že tyto příběhy budou dobrým příkladem toho, v čem může služba lidem pomoci a s jakými problémy se na ni mohou v případě potřeby obracet,“ napsali.

Pandemie nemoci covid – 19 významně zhoršila životní situaci řady lidí. „Situace se řeší o to hůře, když jsou problémy umocněny psychickými obtížemi. V krizi je dobré mít se o koho opřít a vědět, na koho se obrátit,“ uvedli pracovníci organizace.

Jaké jsou tedy příběhy jejich klientů?

Pan Ludvík žije sám. S PDZ už nějakou dobu spolupracuje. Náchodský tým mu pomáhá s komunikací, doprovází ho k lékařům, podporuje při jednání se zaměstnavatelem, na úřadech atp. Nejspíše proto, že pan Ludvík týmu důvěřoval, obrátil se na něj, když mu nebylo dobře. Pracovníci PDZ mu pomohli při komunikaci s praktickým lékařem a zajistili respirátory a léky. Podařilo se vyjednat, že praktický lékař přijel za pacientem osobně a udělal test na coronavirus. Poté, co byl výsledek testu pozitivní, navrhl lékař hospitalizaci. S klientem tým vše projednal a Ludvík nakonec souhlasil. Hospitalizaci i léčbu zvládl dobře a nyní je zdravý už zase doma ve svém.

Paní Klára přišla kvůli lockdownu o dlouholetou práci a zůstala tak se dvěma dětmi bez příjmů. Pracovníci PDZ jí pomohli zažádat o dávky hmotné nouze a státní sociální podpory, o invalidní důchod. Praktickou pomoc vyjednali přes nadace a dobročinné organizace. Na Klářinu žádost se podařilo najít pomoc při distanční výuce. Pracovníci nadále pomáhají Kláře hlídat termíny, podporují při úředních jednáních, doprovází, pokud je třeba. Klára si našla práci na částečný úvazek. Na pokrytí nutných výdajů zatím výdělek nestačí, ale Klára se s podporou pomalu začíná stavět opět na své vlastní nohy.

Nezisková organizace Péče o duševní zdraví (PDZ) provozuje terénní a ambulantní sociální službu, která se zaměřuje na pomoc lidem s duševním onemocněním. „Po celou dobu nouzového stavu služba nepřerušila kontakt s klienty a přijímala nové zájemce,“ informovali její pracovníci. Svým klientům pomohli například při komunikaci s lékaři, rodinou, úřady, nadacemi …

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS