Fotografie: Nadace Olgy Havlové

Nadace Olgy Havlové pravidelně oceňuje lidi, kteří i přes své zdravotní postižení pomáhají druhým. Letos je jedním z nominovaných Břetislav Košťál, který již dlouhou dobu pracuje na osvětě v oblasti duševního zdraví. Sám trpí už mnoho let psychickou poruchou, která není na první pohled viditelná, přestože dovede potrápit. Stal se důležitým představitelem peer hnutí v České republice. Lidé mohou pro pana Košťála hlasovat na webu zmíněné nadace do 24. května.

Břetislav Košťál během svého života přijal svou nemoc a začal o ní mluvit, například v rámci osvětového programu pro středoškoláky Blázníš? No a!. V roce 2004 stál u zrodu Studia 27, unikátního mediálního projektu, který sdružuje kreativní lidi s vlastní zkušeností s duševním onemocněním. Přináší záznamy besed i rozhovory s odborníky z oblasti péče o duševní zdraví. Lidé z Břetislavova okolí o něm uvedli: „Snaží se inspirovat, pomáhat měnit životy lidí a neváhá přitom jít se svou vlastní kůží na trh. Nebojí se mluvit o stigmatech a předsudcích, které jsou s duševním onemocněním často spojené.

Pana Břetislava do hlasování nominoval Petr Hudlička, ředitel organizace Fokus Praha. Uvedl o něm:  „...je schopen pomáhat druhým, když velmi důsledně a zodpovědně hájí práva lidí s duševním onemocněním na důstojný a smysluplný život bez ohledu na to, jakou diagnózu jim dali lékaři. Břéťa Košťál má osobní charisma a má odvahu ho využívat. Zná dobře neziskový sektor, našel v něm svoje uplatnění, má v něm mnoho přátel a tato přátelství jsou velmi plodná. Stojí uprostřed komunity lidí, kteří mají podobnou zkušenost jako on a kteří chtějí být a jsou aktivní. Inspiruje, pomáhá měnit životy lidí a neváhá přitom jít se svou vlastní kůží na trh. Nebojí se mluvit o stigmatech a předsudcích, které jsou s duševním onemocněním spojeny, což je obzvlášť aktuální nyní, kdy v souvislosti s probíhající pandemií výrazně narůstá počet lidí s psychickými potížemi.“

Studio 27 získalo před čtyřmi lety prestižní ocenění SozialMarie za nejlepší středoevropský projekt zaměřený na sociální inovace. Členové týmu studia od počátku své práce vytvořili více než sto osmdesát původních videí se záznamy z besed a diskusí. Pan Břetislav je také peer lektorem, přednáší o svých vlastních zkušenostech z oblasti péče o duševní zdraví při odborných školeních. Je zapojený v mnoha pracovních skupinách a iniciativách na úrovni ministerstev a v rámci procesu reformy psychiatrie.

Břetislav Košťál popsal své životní poslání slovy: „Přál bych si, aby se v nemocnicích jednalo s lidmi vlídně a s respektem, aby lidé měli přístup ke svým věcem a nezamykali jim pokoje... Mám radost ze sílícího peerského hnutí a pragmaticky si přeji, abychom jako peeři táhli za jeden provaz. Za sebe a Studio 27 bych byl rád, kdyby se nám dařilo ještě víc rozšířit náš příběh a měnit tak postoje veřejnosti k lidem s duševním onemocněním.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS