Před třiceti lety byla v Praze založena první pobočka sdružení Fokus s cílem starat se o osoby s duševní nemocí v domácím prostředí. Od té doby se myšlenka komunitního typu péče šířila dál a stala se podstatnou součástí české psychiatrie. Organizace Fokus připravuje oslavy tohoto výročí.

 Fokus si na počátku vytyčil cíl pomáhat lidem s duševním onemocněním žít plnohodnotným životem mimo zdi psychiatrických léčeben a bez izolace od společnosti. Byla to úspěšná myšlenka, od roku 1990 vznikla řada poboček organizace Fokus ČR po celé republice. Kromě toho vznikla také česká Asociace komunitních služeb s velkým množstvím členů. Fokus se nechystá oslavovat jen své narozeniny, chce také upozornit na třicetileté výročí domácí péče. „Chceme vyzdvihnout úspěchy společné snahy o lepší život lidí se zkušeností s duševním onemocněním,“ napsali lidé z pražského Fokusu.

Fokus byl založen krátce po sametové revoluci z iniciativy asi desetičlenné neformální skupiny nadšenců a odborníků v čele s psychiatrem Janem Pfeifferem. Zatímco před rokem 1989 byly osoby s psychickým onemocněním považovány za jakési lidi druhé kategorie, které bylo potřeba segregovat a držet dál od většinové společnosti, nový přístup, který Fokus vytyčil a který následně rozvíjely i další organizace, spočíval v přesvědčení, že psychickou nevyrovnanost nelze řešit represí a izolací, ale naopak individuální péčí v přirozeném prostředí jedince, tedy jeho komunitě. Postupně tak začaly vznikat první sítě komunitní podpory jako protipól odosobněných psychiatrických léčeben a ústavů,“ popisuje vznik komunitní služby pro lidi potýkající se s duševním onemocněním současný ředitel Fokusu Praha Petr Hudlička.

 Lidé z pražského Fokusu uvedli také „jsme hrdí, že v současnosti se komunitní péče stala už systémovou součástí nového uspořádání péče o duševní zdraví.“ O tento způsob sociálně - zdravotnické práce s lidmi, kteří trpí psychickou poruchou, se opírá i Národní akční plán pro duševní zdraví 2020–2030, který schválila Vláda ČR letos v lednu. Jedním z jeho hlavních cílů je přesun dlouhodobě hospitalizovaných osob do domácího prostředí. Konkrétní sociálně zdravotní služby pak mají zajišťovat multidisciplinární týmy soustředěné v centrech duševního zdraví.

V rámci oslav si organizace Fokus Praha připravila vizuální koncept, který symbolizuje třicítku – 30 let komunitní péče v oblasti duševního zdraví. Například na logu je třicítka vytvořena ze zelené stuhy, kterou lidé z organizace vnímají jako symbol duševního zdraví, motiv spojení, pokračování, kontinuity i naděje do budoucnosti. Součástí oslav bude putovní výstava obrazů Duše jako múza autorů Skupiny F, která se jako zelená linka proklikatí městy, kde pobočky Fokusu sídlí. Na září připravují členové organizace konferenci v Praze, kde se představí místní komunitní služby, a také diskuzní fórum na téma komunitní péče se zahraničními osobnostmi.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS