Fokus Praha publikoval knihu ‚Svoboda především‘. Jedná se o zásadní příspěvek do diskuse zaměřené na hledání nejlepší podoby péče o lidi s duševní nemocí. Publikace přibližuje revoluční psychiatrický přístup, který se prosadil v italském Terstu, a srovnává jej s praxí v Nizozemsku, kde byla kniha poprvé vydaná. Holandská kniha je v českém vydání doplněna o kapitolu popisující komunitní péči u nás, kterou napsal bývalý dlouholetý ředitel pražského Fokusu Pavel Novák, aktuálně zapojený do české reformy psychiatrické péče.

V Terstu byla v roce 1977 uzavřena místní psychiatrická nemocnice a byla nahrazena sítí decentralizovaných služeb. Tamní pracovníci pečující o pacienty s duševní nemocí se od té doby snaží, aby jejich klienti mohli důstojně bydlet, smysluplně pracovat a být součástí místní komunity. Zdravotníci a jejich kolegové při své práci kladou důraz na svobodu a autonomii klientů a jejich přístup představuje nové paradigma v péči o dušení zdraví. „Kniha Freedom First velice dobře popisuje, proč je tak důležité dát lidem s duševním onemocněním svobodu a neschovávat je za zdmi psychiatrických nemocnic a ústavů,“ uvedl Petr Hudlička, současný ředitel Fokusu Praha.

„V našem systému bohužel stále uvažujeme jinak. Lidi s duševním onemocněním léčíme, pečujeme o ně, vychováváme je, aby byli vyléčení, resp. normální k našemu obrazu. Pokud to tak není, dále je hospitalizujeme, posíláme je do sociálních ústavů a tím prohlubujeme jejich izolaci a vyloučení ze společnosti,“ uvedl bývalý ředitel Fokusu Pavel Novák. Uvedl také, že je potřeba, aby psychiatrie pracovala s pacienty velmi individuálně a byla v kontaktu s jejich rodinami a nejbližším okolím. „Pouze intenzivní komunitní a terénní podpora jim může pomoci žít smysluplný život a naplňovat jejich sociální role,“ dodal.

Křest knihy Svoboda především proběhl symbolicky v Den lidských práv 10. prosince 2019 v Domě světla v pražském Karlíně. Vydání knihy přijel podpořit i prezident evropské nevládní organizace Mental Health Europe Jan Berndsen. „Není to ale pouze o zavírání nemocnic. Mnohem důležitější je budovat systém dobré komunitní péče,“ řekl Berndsen a dodal: „Neexistuje zdraví bez duševního zdraví!“ České rozšířené vydání nizozemské knihy Freedom first finančně podpořil Magistrát hlavního města Prahy.

Organizace Fokus Praha již třicet let pomáhá lidem, kteří se potýkají s duševní nemocí. Pro lidi se zkušeností s takovým onemocněním pražský Fokus v průběhu uplynulých tří dekád vytvořil komplexní síť komunitní podpory, která v Česku po pádu totalitního režimu chyběla. Pracovníci organizace zároveň usilují o přeměnu celého systému a jeho výraznou deinstitucionalizaci.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS