Příběhy

Cyril Höschl oznámil v první polovině dubna svůj odchod z pozice šéfa Národního ústavu duševního zdraví. Dle svých slov byl nejstarším ředitelem ve všech tuzemských institucích řízených Ministerstvem zdravotnictví. Svůj odchod plánoval již tři roky, „nikdy na to však dosud nedošlo, protože ministerstvo vždy našlo nějaký úkol či důvod, pro který se to odložilo,“ uvedl uznávaný odborník.

Lidé z Národního ústavu duševního zdraví se s ním rozloučili těmito slovy: “Celá velká rodina NUDZ děkuje svému řediteli a "otci zakladateli" v jedné osobě, který se zasloužil o vybudování NUDZ, prestižního neuropsychiatrického výzkumného zařízení. Dokázal spojovat lidi, vytvořit atmosféru sounáležitosti a sdílení hodnot tvůrčí a myšlenkové svobody a "vydolovat" z každého to nejlepší.

Napsala organizace Péče o duševní zdraví

Organizace Péče o duševní zdraví z východních Čech se věnuje péči o lidi, kteří trpí duševní nemocí. Její pracovníci publikovali na svém webu zajímavý příběh jednoho svého klienta.

Je listopad. Do PDZ volá psychiatr, se kterým dlouhodobě spolupracujeme: „Měl bych pro vás takový oříšek," žádá o pomoc s jeho pacientem, který má po městě nedobrou reputaci a se kterým všechny služby už odmítají spolupracovat. Psychiatr vidí za pacientovou nemocí, bezdomovectvím a drsným, vulgárním projevem však něco víc, co ostatní nevidí. S námi má psychiatr dobrou zkušenost, že se prý věcí nezalekneme. „Jasně. Zkusíme to tedy," zní naše odpověď.

Před třiceti lety byla v Praze založena první pobočka sdružení Fokus s cílem starat se o osoby s duševní nemocí v domácím prostředí. Od té doby se myšlenka komunitního typu péče šířila dál a stala se podstatnou součástí české psychiatrie. Organizace Fokus připravuje oslavy tohoto výročí.

Václav Hovorka je sociálním pracovníkem zaměřeným na péči o lidi s duševní nemocí. Album s autorskými písněmi pomohl vydat svému klientu Štěpánu Petrovi. Oba muži se seznámili v rámci aktivit organizace Péče o duševní zdraví. Její zaměstnanci krátce po Vánocích o novém CD napsali: „Kdybyste měli už dost vánočních koled a cukroví, pusťte si písně ze života našeho klienta Štěpána z alba BÁSNĚ Z PEŘÍ a pořádně si osolte volume!

Fokus Praha publikoval knihu ‚Svoboda především‘. Jedná se o zásadní příspěvek do diskuse zaměřené na hledání nejlepší podoby péče o lidi s duševní nemocí. Publikace přibližuje revoluční psychiatrický přístup, který se prosadil v italském Terstu, a srovnává jej s praxí v Nizozemsku, kde byla kniha poprvé vydaná. Holandská kniha je v českém vydání doplněna o kapitolu popisující komunitní péči u nás, kterou napsal bývalý dlouholetý ředitel pražského Fokusu Pavel Novák, aktuálně zapojený do české reformy psychiatrické péče.

Skupina F sdružuje umělce, kteří se potýkají s psychickou poruchou. Ti se již setkali s mnoha  předsudky, a proto se snaží podpořit destigmatizaci osob trpících duševní nemocí. K tomu mají pomoci rozmanité projekty, které organizace pořádá, jako jsou výstavy, přednášky a besedy. Spolek založila České galerie, což je sdružení výtvarných umělců.

Napsala: Mgr. et Mgr. Barbora Lacinová

Ráda bych svým příkladem poukázala na těžkosti, které vznikají v rodině, když je duševně nemocný jeden z rodičů. Považuji za důležité, aby se pomocí těmto rodinám společnost zabývala.

B.L 43 let
Již se řeší otázky, když je duševně nemocné dítě zdravých rodičů, v České republice již existují skupiny rodičů, které potřeby svých dětí a sebe jako rodičů umí formulovat a hájit před odbornou i laickou veřejností a jsou partnery pro instituce. Na druhou stranu problémy nás, rodičů s duševním onemocněním, jsou na pokraji zájmu společnosti i odborníků a zatím nejsou žádné systémové opatření, které by nám rodičovskou úlohu a zodpovědnost pomáhaly zvládat a pomohli našim dětem zůstat v rodině, kterou jsme založili a kterou milujeme. To je samozřejmě velmi složitá otázka, protože se v takové rodině kombinují potřeby, zájmy rodičů a dětí. Potřebujeme tak komplexní podporu týkající se nejen léčby jednotlivců v rodině, ale rodiny jako systému. Pokud se rodině nedostane pomoci včas, končí to odebráním dětí z péče. Já si myslím, že by v mnoha případech k tomu nemuselo dojít a že je to příliš vysoká cena.

Copyright © 2021 - Spolek KOLUMBUS