Ilustrace: sebevrazdy.cz .

Pracovní skupina Prevence a výzkum sebevražd z Národního ústavu duševního zdraví spustila v rámci projektu ImpleMENTAL ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví nový web, který se věnuje prevenci sebevražd. Na internetu je ho možné najít pod adresou https://sebevrazdy.cz. Provoz autoři zahájili 10. září, u příležitosti Světového dne prevence sebevražd. 

 Pracovníci z NUDZ o svém novém projektu uvedli: „Web Prevence sebevražd nabízí informace o tom, kde v riziku sebevraždy nalézt pomoc, poskytuje tipy, jak téma sebevraždy otevřít v rozhovoru a do budoucna chce přinášet také příběhy lidí, kterým se podařilo krizi překonat a najít důvody a věci, pro které žít, ale také rozhovory s odborníky, kteří přichází s tématem sebevraždy do kontaktu.“ Obsah bude postupně přidáván na web.

Zmíněné internetové stránky jsou plné důležitých myšlenek a informací. Na první pohled zaujme také logo webu, které, jak se dozvídáme, odkazuje na znaménko středníku: „Středník je znaménko, jehož funkce je mezi tečkou a čárkou. Odděluje části vět výrazněji než čárka, ale neukončuje je definitivně jako tečka. Autor tak používá středník, aby větu neukončil, ale aby v ní ještě pokračoval. Vy jste autorem a váš život je věta.

Web dále prostřednictvím znaménka středníku klade důraz na naději a zotavení: „Může být určité období v životě, které bylo těžké a ve kterém jste se možná potýkali i s myšlenkami na sebevraždu. Středník směřuje do budoucnosti a představuje pokračování Vašeho života. Je to symbol, který pomáhá vyjádřit naději při záchraně života. Symbol vytrvalosti, kdy za sebou člověk nechává zlé věci a rozhodne se pokračovat dál. Žít.

Podsekce věnovaná sebevraždám informuje o varovných příznacích takového chování, a to i s ohledem na děti a dospívající. Pracovníci Národního ústavu duševního zdraví svůj projekt nezaměřují jen na sebevraždy, ale i na sebepoškozování, které je často důsledkem náročné psychické bolesti.

Autoři informují, jaké faktory zvyšují riziko pokusu o sebevraždu, a na druhé straně jaké faktory mohou pomoci jednotlivcům vyrovnat se s obzvláště obtížnými okolnostmi a minimalizovat riziko sebevraždy. Snaží se poskytnout první pomoc, poradit lidem v náročných situacích, které s pokusy o sebevraždu nebo se sebepoškozováním souvisí.

Kromě webu je možné sledovat také přidružené profily na sociálních sítích Facebook a Instagram, kde se můžete dozvědět i o aktuálních akcích na webu jako byl například pochod pro pozůstalé po sebevraždě, který se konal v říjnu.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS