Fotografie: Úsměv mámy

V českých podmínkách se klade malý důraz na psychickou kondici žen po porodu. Národní ústav duševního zdraví zahájil ve spolupráci s vybranými gynekologickými ambulancemi projekt, který má situaci změnit.

Duševní poruchy rodiček jsou v České republice stigmatizovány, což brání tomu, aby čerstvé maminky vyhledaly adekvátní psychiatrickou péči. Špatný psychický stav mámy může mít špatný vliv i na raný vývoj dítěte. Situaci chce změnit Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) ve spolupráci s organizací Úsměv mámy a vybranými gynekology. Společně vytvořili a nově „testují program screeningu psychosociálního stresu u žen v těhotenství a po porodu. Na screening také navazuje nový peer program Máma podporuje mámu,“ uvedli odborníci z NUDZ.

Autoři projektu vybavili ambulance tablety, kde je screeningový software, který automaticky vyhodnocuje psychický stav matky. Žena v čekárně pomocí telefonu přes QR kód vyplní dotazník a druhý den ji na email přijde zpětná vazba, případně i další možnosti pomoci, pokud se u ní ukáže vyšší riziko psychických potíží. Projekt probíhá v hlavním městě a dvou krajích – středočeském a olomouckém, celkem ve dvaceti ambulancích pro ženy.

Cílem projektu je odhalit možné duševní potíže a zařídit návaznou podporu. „Až 75 % žen, které zažívají na mateřské a rodičovské dovolené duševní potíže, nevyhledá odbornou péči. Aktivní vyhledávání rizikových příznaků u žen a jejich zapojení do systému péče je proto cestou, jak dostat pomoc k ženám, které ji potřebují,“ vysvětluje Veronika Kubrichtová z organizace Úsměv mámy. Tvůrci projektu nabízejí ženám s psychickými potížemi široké možnosti podpory.

Přítomnost neléčené deprese, silných úzkostí nebo psychotických příznaků znemožňuje, aby těhotná mohla s dítětem budovat mateřské pouto (tzv. attachment). Nejen přítomnost neléčených závažných poruch znemožňuje ženě naplňovat její mateřskou roli a věnovat se dítěti, ale i lehké a středně těžké depresivní a úzkostné příznaky negativně ovlivňují jejich budující se vztah,“ uvedl doktor Antonín Šebela z NUDZ.

Již před pandemií se dle našich odhadů potýkalo s příznaky duševních onemocnění, v různé míře, až 40 000 žen v těhotenství či po porodu ročně, nyní bude toto číslo zřejmě výrazně vyšší,“ doplnil doktor Šebela. V rámci pandemie covid výrazně narostl výskyt duševních onemocnění u čerstvých matek. Navíc epidemiologická opatření znesnadňují čerpání psychologické péče a jiných typů péče o duševní zdraví.

Národní ústav duševního zdraví a Úsměv mámy se snaží popsanou situaci dlouhodobě zlepšit a péči o duševní zdraví žen v těhotenství a po porodu v Česku inovovat. Pilotní projekt se následně po dvou letech rozšíří napříč republikou.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS