Národní ústav duševního zdraví  spouští v rámci reformy psychiatrické péče projekt Vizdom. V jeho rámci budou vytvořeny tři týmy včasné intervence, které budou pečovat o lidi v okamžiku, kdy se u nich teprve začíná rozvíjet duševní nemoc. „Včasná pomoc se podle mnoha studií a zahraničních zkušeností ukazuje jako nejúčinnější a nákladově nejefektivnější,“ říká odborný garant projektu Petr Winkler z NUDZ. Týmy by měly vzniknout v Praze 8, v Plzni a v okrese Blansko.

První nápad na založení divadelního souboru v psychiatrické léčebně Bohnice měl psychiatr MUDr Petr Rákos někdy kolem roku 1982. V roce 1990 začal v Bohnicích působit herec a režisér Martin Učík  a začal na tomto místě činit první pokusy o aplikaci divadelních postupů na uzavřeném oddělení a na jaře roku 1991 vymyslel a založil Bohnickou divadelní společnost. Zmínění pánové zanedlouho publikovali v literární revue SaD svou myšlenku „Divadla na psychiatrii,“ a přidali svůj popis celého představení. Tímto byl popsán, z hlediska divadelní teorie, směr zcela nového typu divadelního organismu v historii divadelnictví u nás. Tak začala dnes již téměř třicetiletá historie Bohnické společnosti, jež má, přes pohnuté osudy a podrazy, stále svou nástupnici pod názvem Bohnická divadelní společnost ® - original.

Martin Učík působí jako  divadelní a filmový herec, divadelní režisér a úpravce dialogů v dabingu. Je neodmyslitelně spjat s Bohnickou divadelní společností.

Hrajete převzaté hry nebo máte vlastní scénaristickou tvorbu? Hrajete spíše vážné věci, nebo komedie?


Hrajeme převážně texty světových a českých dramatiků, básníků, prozaiků, upravené pro naše potřeby. Ale naše nejslavnější inscenace "Věra, Marie tančí" byla výsledkem vlastní předlohy, vzniklé z příběhů herců - pacientů. /natočeno Českou televizí, možno vidět na You tube/   Nerozlišujeme vážné hry a komedie, ve všem nacházíme prvky vážnosti i komiky.

Copyright © 2019 - Spolek KOLUMBUS