Oblast duševního zdraví se pohybuje na pomezí zdravotních a sociálních služeb a spadá proto do kompetencí dvou ministerstev – Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí. Obě ministerstva se dohodla, že budou  v rámci reformy psychiatrické péče spolupracovat. Pro tento účel společně vytvořili Národní akční plán pro duševní zdraví 2020 – 2030, který posouvá dosud probíhající transformaci psychiatrie na vládní úroveň. Plán navazuje na Strategii reformy psychiatrické péče.

Aby obě ministerstva upozormila na význam spolupráce v rámci zmíněné reformy, zorganizovala mediálně zajímavý happening. Jeho tvůrci využili těsného sousedství obou zmíněných státních úřadů a mezi jeho střechami nainstalovali tzv. Slackline, po které se prošli profesionální provazochodci. „Aspekt spolupráce je v procesu komplexní změny systému péče o lidi s duševním onemocněním, jakým probíhající reforma jistě je, naprosto klíčový. Proto jsme se rozhodli na její význam poukázat touto symbolickou akcí,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Dosud reformu řešilo hlavně Vojtěchovo ministerstvo. Ministr uvádí, že úspěšná politika péče o duševní zdraví je nejen  otázkou zdravotní péče, ale také otázkou sociální: „Musíme například zajistit bydlení pro deinstitucionalizované osoby s duševním onemocněním v komunitě, rozvíjet sociální služby, legislativně a finančně ošetřit zdravotně-sociální pomezí, změnit systém poskytování péče o děti v riziku nebo s již rozvinutými duševními obtížemi, uzpůsobit trh práce a umožnit lidem s duševní nemocí se začlenit zpět do pracovního procesu a také definovat systém péče o potenciálně nebezpečné pacienty a pacienty v ochranné léčbě ,“ uvedl.

Prostřednictvím happeningu byly ke spolupráci vyzvány i další státní úřady: Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo spravedlnosti. Resort místního rozvoje totiž například řeší otázky sociálního bydlení a resort spravedlnosti řeší ochrannou léčbu. Zapojit by se měly i krajské úřady, Vojtěch plánuje v každém kraji vytvořit koordinační skupinu.

Tvůrci plánu chtějí v psychiatrické péči dosáhnout západo-evropského standardu, a proto se nechali inspirovat dokumentem Světové zdravotnické organizace „The European Mental Health Action Plan 2013 – 2020.“ Nosnou myšlenkou zmíněného dokumentu je podpora kvalitních služeb, které respektují lidská práva. Podle tohoto dokumentu by se o léčbu starala komunitní centra, která by měli pacienti poblíž domova a pravidelně by do nich docházeli, bydleli by ale samostatně a mohli by i pracovat. Hlavním cílem zdravotní péče by mělo být zotavení, neboli smysluplné zapojení do společnosti.

Národní akční plán pro duševní zdraví je v současné době dokončován a projednáván. Na přelomu dubna a května by měl být odeslán do připomínkového řízení a vládě by měl být představen v červnu 2019.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS