Fotografie: Wiki Commons

Centra duševního zdraví a další týmy, které vznikly v posledních letech v rámci transformace péče o o duševní zdraví, se aktuálně potýkají s nejistotou ohledně budoucího financování. „Na provoz těchto nových služeb měly být určeny prostředky z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví. Ty se však v rámci úsporných opatření nedostaly do finální podoby rozpočtu,“ uvedli odborníci z Aliance center duševního zdraví. Konečná verze rozpočtu byla nakonec opravdu schválena bez prostředků Ministerstva zdravotnictví na dotační titul pro týmy CDZ. Další financování zmíněných center je proto stále v řešení.

Centra jsou v podstatě vlajkovou lodí české reformy péče o duševní zdraví. Skládají se ze dvou hlavních částí, zdravotní a sociální. Sociální pilíř center vytvářejí sociální pracovníci a pracovnice, a právě problémy s jejich budoucím financováním probouzí nejistotu ohledně pokračování reformy.

Ministerstvo zdravotnictví upravuje podobu a fungování CDZ prostřednictvím standardu, který stanovuje minimální počet personálu. Pokud jakákoli z odborností je početně pod tímto standardem, nelze již hovořit o CDZ a bude to mít vliv na financování dalších odborností. Pokud tedy budeme muset propustit sociální pracovníky a ti budou v CDZ chybět, zdravotní pojišťovny nebudou hradit ani zdravotní péči. To v důsledku znamená omezení péče pro několik tisíc lidí s vážným duševním onemocněním“ upozornil doktor Jan Stuchlík, odborný ředitel Fokusu Mladá Boleslav, který provozuje CDZ ve Středočeském a Karlovarském kraji.

Provozovatelé CDZ od počátku upozorňovali, že je nutné nastavit financování CDZ systémově, aby to bylo dlouhodobě udržitelné. A zatímco nastavení plateb za výkony zdravotního personálu od pojišťoven se prakticky povedlo, v oblasti financování sociálních pracovníků žijeme v neustálé nejistotě. Peníze z MPSV, určené specificky na nové projekty reformy (včetně CDZ) se loni v některých krajích ke klíčovým poskytovatelům nedostaly. Kraje je rozpustily mezi všechny sociální služby. Aby se tomu letos zamezilo, mělo jít letošní financování sociálních pracovníků přes Ministerstvo zdravotnictví. Zdá se, že ani to se nepovedlo,“ uvedla magistra Anna Šimonová, která je zakládající členkou a předsedkyní Aliance center duševního zdraví. Ta vznikla v roce 2021 a sdružuje centra napříč republikou.

V rámci reformy vzniklo třicet center duševního zdraví a také další týmy, které se specializují na pomoc dětem, lidem se závislostí nebo s nařízenou ochrannou léčbou. Ústřední myšlenkou transformace je podpora lidí v jejich vlastním přirozeném prostředí, aby mohli žít svůj život dle vlastních představ navzdory psychickým potížím.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS