Post Bellum, Festival svobody, Brněnský sedmnáctý a další organizace společně spustily kampaň, která veřejnosti přináší informace o významu neziskových organizací pro společnost. V rámci kampaně vytvořily web www.takovijsme.cz, na kterém mimo jiné informují o důležitých statistikách neziskové činnosti u nás.

Hlavní moto webu zní: „Národ neviditelných hrdinů, země láskyplných bojovnic.“ Jaké informace autoři projektu veřejnosti přinesli? Čtenáře může zaujmout například statistika, podle které se v roce 2019 necelé tři miliony občanů u nás zapojily do neziskové činnosti. Ve stejné době více než čtyři miliony lidí podpořily dobročinnost finančně.

Lidé, kteří nemají přehled v této oblasti, se dozví, co termín nezisková organizace přesně znamená. „Činnost neziskovek zrcadlí rozmanitost české společnosti. Jen těžko lze najít oblast života, které by se některá nevěnovala. Neziskové organizace poskytují dostupné zdravotní a sociální služby, doplňují tradiční vzdělávací systém, starají se o kulturní, sportovní a rekreační vyžití, hájí práva znevýhodněných a řeší veřejné problémy,“ napsali autoři kampaně. Také uvedli, jaké typy organizací u nás působí a v jakých oblastech. Čtenáři se také seznámí s tím, jaké mají takové subjekty přínosy pro společnost.

Zapojené organizace si připravily také zajímavé informace o historii spolkové činnosti v naší republice. Autoři píší o historii Sokola, který Čechy inspiruje k pohybu již necelých sto šedesát let. „I když byla činnost organizace několikrát zakázána nacisty i komunisty, její poslání – rozvoj lidského ducha i těla – je živé dodnes,“ přiblížili autoři webu poslání organizace.

Čtenáři se seznámí také s historií dobrovolných hasičů, příběhem fotbalových i hokejových klubů, vyprávěním o klubu českých turistů… Tvůrci přinášejí informace také o mladších organizacích, například o iniciativě Amnesty international, o Člověku v tísni, o časopisu Nový prostor. Představené organizace jsou pestré, je mezi nimi například novocirkusový ansámbl Cirk La Putyka, ekologická Arnika, hlídač politiků Demagog.cz nebo nejrozsáhlejší veřejně přístupná pamětnická sbírka vzpomínek v Evropě Paměť národa. Nejmladší mezi organizacemi je osmiletý spolek Zachraň jídlo, který má za cíl omezit plýtvání potravinami.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS