Lidé z iniciativy Na rovinu, kteří se zabývají duševním zdravím v širokém záběru, na svém webu informovali o Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením. Jedná se podle nich o „dokument, jenž dodal naději nejednomu člověku, který prochází životem se svým postižením.“ Úmluva se týká také lidí s duševní nemocí.

Dokument podporuje spravedlnost a poskytuje legislativní rámec, který upravuje pravidla zacházení s lidmi s postižením. Na webu organizace Na rovinu je nově k dispozici zjednodušená verze úmluvy, která shrnuje podstatné body původního dokumentu v jazyce srozumitelném pro širší publikum.

Úmluva vznikla v roce 2006 pod záštitou Organizace spojených národů a je postavena na principu rovnoprávnosti. Zaručuje osobám se zdravotním postižením plné uplatnění všech lidských práv a podporuje jejich aktivní zapojení do života.

Úmluva nestanovuje vlastní nová práva, ale dohlíží na státy a říká, co mají dělat, aby lidé se zdravotním postižením měli stejná práva jako všichni ostatní,“ napsali lidé z týmu Na rovinu. Také doporučují ozvat se pomocným organizacím, jako jsou například Liga lidských práv, Veřejný ochránce práv anebo Ombudsman pro zdraví, v případě, že došlo k podstatnému porušení práv lidí s duševní nemocí.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS