Napsala Alena Vrbová

Ledovek, magazínu organizace Ledovec, vybíráme zajímavý článek o primární prevenci, který napsala Alena Vrbová. Nejnovější číslo, ze kterého je tento článek, vyšlo 9. října 2019. Najdete ho na adrese http://www.ledovec.cz/co-je-ledovec/ledovky/25-ledovky-2019-03/file.

V kalendáři je září. Venku léto ještě tak úplně nechce skončit, a když se otočím, tak v dohlednu jsou prázdniny – doba dovolených, potkávání, cest... Je těžké se nastartovat do pracovního rytmu, dodržovat jej v souladu se školními povinnostmi dětí a udržet si přitom alespoň minimální hladinu pevných nervů pro zachování duševního zdraví, kterému je navíc často naprosto jedno, jaké je roční období. Je to jedno i zákonu o sociálních službách. Totiž - všechny sociální služby musí fungovati v létě – v době prázdnin a dovolených ...

... A protože primární prevence v oblasti duševního zdraví, kterou s kolegy jako jednu z dalších aktivit při Ledovci realizujeme, není sociální službou a navíc žáci středních škol prázdniny mají, mohli jsme my, jako lektoři, v létě od přímé práce s kolektivy odpočívat a zahltit své mozkové kapacity přemýšlením o důležitých tématech spojených právě s primární prevencí. Jak jsem již předeslala, primární prevence není záležitostí sociální, ba ani čistě zdravotní. Dokonce ani Ministerstvo školství a mládeže ČR ji (prevenci v oblasti duševního zdraví) nepovažuje komplexně a systémově za svou. Primární prevence v oblasti duševního zdraví je věc mezioborová. Řekla bych, že je to mezioborová horká brambora. A snad i proto jsme začali, v rámci pracovní skupiny, která funguje při národní síti Blázníš? No a!, více mluvit nahlas o tom, že by měla mít primární prevence v oblasti duševního zdraví svoje stálé místo. A to třeba právě v systému všeobecné primární prevence, který má tak pěkně se standardy i certifikacemi nastaveno MŠMT. Zkrátka, není nám lhostejné, zda vůbec někdo tu horkou, však nedovařenou, bramboru dovaří...

Je ještě třeba podotknout, že program Blázníš? No a!, který v ČR začal Fokus Praha realizovat v roce 2005 podle německé metodiky, považujeme v současné době za nejvíce propracovaný a efektivní program prevence duševního onemocnění určený cílové skupině středoškoláků. Sami s ním v Ledovci máme čtyřletou zkušenost. A nejméně taky tak dlouho víme o tom, že prevence v oblasti duševního zdraví, a nemáme na mysli tu zdravotnickou, nýbrž prevenci primární – školskou, si zasluhuje stejně velikou pozornost jako ostatní aktivity a služby z této oblasti, kterým je k co nejlepším "výkonům“ pomáháno skrze právě probíhající  reformou psychiatrické péče. A o nic menší pozornost, než jakou mají jednotlivé formy tzv. rizikového chování v rámci všeobecné primární prevence v gesci MŠMT. Takové pozornosti se jí zatím nedostává.

A protože se někde začít musí, vydali jsme se o výše popsaném tématu přemýšlet společně a nahlas také do Bratislavy, kde se konala mezinárodní konference „Duševné zdravie a zmysluplný život“. S kolegyněmi z Fokusu Praha jsme tu přispěly mimo jiné položením otázky: Včasná prevence v oblasti duševního zdraví - Kde je její místo? Otázka byla zároveň názvem konferenčního příspěvku, o nějž se s vámi moc rádi podělíme třeba někdy příště. Dnes chceme dát prostor odkazu na dokument, který je výsledkem třídenního setkání v Bratislavě, a ve kterém se už od samého počátku nezapomíná vedle prevence zdravotnické také na tu školskou! A z toho máme radost.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS