Doktor Jaroslav Matýs, odborník na dětskou psychiatrii, vyjádřil na konci září předsudky vůči mladistvé environmentální aktivistce Grétě Thunbergové, která svými protesty nedávno zaujala světová média. Greta trpí Aspergerovým syndromem a lékař se o ní vyjádřil, že je nezralým dítětem „s autistickými problémy bez sebemenšího sociálního cítění.“ Matýsovi kolegové odsoudili jeho jednání jako zcela nepřijatelné. Jejich stanoviska ho přiměly k rezignaci z veřejných funkcí.

Matýs jako dětský psychiatr pečuje také o děti, které trpí některou z nemocí spadajících do skupiny poruch autistického spektra. Do spektra se zařazuje také Grétin Aspergerův syndrom. „Oni nerozpoznají, co je dobro a co je zlo. Oni nechápou, co je spravedlnost,“ řekl o dětech trpících autismem. Rodiče dětí, které se potýkají se stejnou nemocí jako Gréta, vyjádřili nesouhlas s jeho názory.

Matýsovo vyjádření pobouřilo Psychiatrickou společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP).  „Obsah rozhovoru je v příkrém rozporu s naším trvalým úsilím o kultivaci veřejného prostoru, zcela ignorující naši upřímnou snahu o změnu stigmatizujících postojů a stereotypů vůči duševně nemocným, včetně jejich zobrazení v médiích,“ uvedl předseda psychiatrické společnosti profesor Pavel Mohr.

Proti veřejnému vystoupení doktora Matýse se vyjádřili také členové výboru Sekce dětské a dorostové psychiatrie, kterou Matýs do začátku října vedl a která spadá pod ČLS JEP. V tiskové zprávě napsali: „MUDr. Jaroslav Matýs pochybil odborně i eticky, když komentoval duševní stav adolescentní dívky, kterou nevyšetřil a ona mu nedala k něčemu takovému souhlas. Mimo to jsou v textu zásadní odborné chyby. Nelze oddělovat osobní projev a vyjádření představitele pedopsychiatrické organizace.“

Otevřený dopis zaslala Psychiatrické společnosti ČLS JEP iniciativa Na rovinu, která se dlouhodobě snaží zmírnit předsudky veřejnosti vůči lidem, kteří trpí duševní nemocí. Podle lidí z iniciativy dopis shrnuje důvody, pro které považují „veřejné vystupování Dr. Matýse vůči lidem s problémy v oblasti duševního zdraví za absolutně nevhodné, skandální a vysoce stigmatizující.“ S Matýsovými slovy vyjádřil nesouhlas i vedoucí výzkumného programu Sociální psychiatrie Národního ústavu duševního zdraví Petr Winkler.

Odezva zmíněných institucí přinutila lékaře k rezignaci z veřejných funkcí. Odstoupil z pozice předsedy Výboru sekce Dětské a dorostové psychiatrie PS ČLS JEP a z pozice člena Pracovní skupiny pro dětskou a dorostovou psychiatrii Ministerstva zdravotnictví ČR.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS