Politika

Soudní znalci mají v justici nezastupitelnou úlohu, přitom je jich v oblasti psychiatrie aktuálně veliký nedostatek. Chybí jim kvalitní kontinuální vzdělávání a nedostatečné jsou také mechanismy, díky kterým mohou noví znalci získávat zkušenosti od starších kolegů. Ani nová legislativa situaci nezmění.

Odborníci v oblasti sociální péče adresovali Ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové dvě výzvy. Jednota pro deinstitucionalizaci (JDI) ji požádala, aby odložila připravovanou novelu zákona o sociálních službách, která komplikuje přesun pacientů z ústavů do komunitní péče. Fokus Praha ji vyzval ke změně postoje ohledně koronavirových opatření - nemocní starší padesáti let totiž nemají dočasně přístup k některým sociálním službám.

Napsala Alena Vrbová

Ledovek, magazínu organizace Ledovec, vybíráme zajímavý článek o primární prevenci, který napsala Alena Vrbová. Nejnovější číslo, ze kterého je tento článek, vyšlo 9. října 2019. Najdete ho na adrese http://www.ledovec.cz/co-je-ledovec/ledovky/25-ledovky-2019-03/file.

V kalendáři je září. Venku léto ještě tak úplně nechce skončit, a když se otočím, tak v dohlednu jsou prázdniny – doba dovolených, potkávání, cest... Je těžké se nastartovat do pracovního rytmu, dodržovat jej v souladu se školními povinnostmi dětí a udržet si přitom alespoň minimální hladinu pevných nervů pro zachování duševního zdraví, kterému je navíc často naprosto jedno, jaké je roční období. Je to jedno i zákonu o sociálních službách. Totiž - všechny sociální služby musí fungovati v létě – v době prázdnin a dovolených ...

17. září uspořádal Paprsek Naděje, zařízení pro lidi s duševním onemocněním, na Karlově náměstí v Třebíči happening. Cílem akce bylo vyjádřit podporu klientům Paprsku a lidem s podobnými diagnózami. Kolemjdoucí si mohli lehnout do přinesených postelí, které symbolizovaly lůžka v psychiatrických léčebnách, nechat se vyfotit se sloganem podporujícím lidi s duševní nemocí a fotku následně publikovat na sociálních sítích.

Doktor Jaroslav Matýs, odborník na dětskou psychiatrii, vyjádřil na konci září předsudky vůči mladistvé environmentální aktivistce Grétě Thunbergové, která svými protesty nedávno zaujala světová média. Greta trpí Aspergerovým syndromem a lékař se o ní vyjádřil, že je nezralým dítětem „s autistickými problémy bez sebemenšího sociálního cítění.“ Matýsovi kolegové odsoudili jeho jednání jako zcela nepřijatelné. Jejich stanoviska ho přiměly k rezignaci z veřejných funkcí.

Oblast duševního zdraví se pohybuje na pomezí zdravotních a sociálních služeb a spadá proto do kompetencí dvou ministerstev – Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí. Obě ministerstva se dohodla, že budou  v rámci reformy psychiatrické péče spolupracovat. Pro tento účel společně vytvořili Národní akční plán pro duševní zdraví 2020 – 2030, který posouvá dosud probíhající transformaci psychiatrie na vládní úroveň. Plán navazuje na Strategii reformy psychiatrické péče.

Copyright © 2020 - Spolek KOLUMBUS