Politika

Oblast duševního zdraví se pohybuje na pomezí zdravotních a sociálních služeb a spadá proto do kompetencí dvou ministerstev – Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí. Obě ministerstva se dohodla, že budou  v rámci reformy psychiatrické péče spolupracovat. Pro tento účel společně vytvořili Národní akční plán pro duševní zdraví 2020 – 2030, který posouvá dosud probíhající transformaci psychiatrie na vládní úroveň. Plán navazuje na Strategii reformy psychiatrické péče.

Copyright © 2019 - Spolek KOLUMBUS