Osobní bankrot

Je to zákonná cesta, jak řešit splácení svých závazků vůči věřitelům. Při oddlužení dochází dle insolventního zákona ke sjednocení závazků vůči věřitelům. Jedná se o pohledávky peněžní, nikoliv leasing či hypotéku. Osobní bankrot povoluje soud na základě podání žádosti a ten také rozhoduje o způsobu oddlužení.

Výhody jsou: Nelze na vás podat žalobu k civilnímu soudu či vykonat exekuci. Za dobu 5 let se můžete zbavit svých závazků, musíte však splatit nejméně 30% svých závazků. Vaše závazky nenarůstají, výkon exekucí a vymáhání dlužných částek se zastavuje. Možnost soudního prominutí úhrady nesplacených či nepřihlášených závazků.

Nevýhody: Vaše jméno se objeví v insolvenčním rejstříku, který je volně dostupný. Případný zaměstnavatel si tak může při přijímání do zaměstnání ověřit Vaši bezdlužnost. Dobrovolně se přihlašujete k živobytí až na úrovni životního minima po dobu 5 let.

Nejprve je nutné vypracovat insolvenční návrh, žádost a informace najdete na www.justice.cz , ten se poté podá na příslušný krajský soud, dlužníkovo jméno se objevuje v insolvenčním rejstříku a insolvenční řízení je zahájeno. Po prozkoumání dokumentů soud povoluje/nepovoluje oddlužení. Soud přidělí insolvenčního správce a svolá věřitele. Schůzky s věřiteli je dlužník povinen se účasnit. Na této schůzce se rozhoduje o formě oddlužení – splátkový kalendář na 5 let anebo se rozhodne o prodeji majetku. Konec oddlužení nastává v okamžiku, kdy dojde ke splnění povinnosti.

Pokud soud Vaši žádost na oddlužení neschválí, ocitnete se opět před věřiteli bez jakékoliv ochrany.

 

Copyright © 2022 - Spolek KOLUMBUS