Telefonní čísla na ACORUS – agentura proti násilí na ženách, BONA, FOKUS. Bohužel je její rozpočet pouze 3000,-Kč / 1 měsíc

Copyright © 2020 - Spolek KOLUMBUS