V Praze se letos konal již třetí ročník filmové přehlídky o duševním zdraví Festival Na hlavu. Akce měla úspěch, a proto se pořadatelé rozhodli seznámit veřejnost se zajímavými dokumenty i v jiných městech. Jako první se s regionální obměnou festivalu mohli seznámit lidé z Havlíčkova Brodu, a to 27. a 28. března v klubu OKO.  Akci uspořádala iniciativa Na Rovinu,  která je propojena s Národním ústavem pro duševní zdraví, spolu s místním sdružením Fokus Vysočina.

Iniciativa Na Rovinu uspořádala festival v rámci své snahy zlepšit názor české veřejnosti na duševní nemoci. Dlouhodobě se snaží zmírnit stigmatizaci lidí s psychickou poruchou, která vede k jejich znevýhodnění a vyloučení. Díky tomu, že u nás panuje špatný postoj k psychiatrii a s ní spojeným chorobám, nevyhledají mnozí nemocní adekvátní péči.

Návštěvníci festivalu se mohli  blíže seznámit se světem psychiatrie a zjistit, že duševní porucha neznamená charakterovou vadu ani nic podobného. Organizátoři na Facebooku napsali: „Pojďme společně ukázat, že na zdravé mysli záleží stejně jako na zdravém těle. A my, kdo jsme někdy NA HLAVU, si zasloužíme porozumění a podporu.“

Dramaturgie Festivalu na Hlavu klade důraz na zajímavé filmové dokumenty. Úsměvy smutných mužů přiblížily příběhy úspěšných chlapů, kteří se přes dno lahve dostali na samotné dno života. Na dno, odkud vede už jen cesta vzhůru.  Film Bylo jednou jedno město plné bláznů je životopisný film věnovaný italskému osvícenému psychiatrovi Francu Basagliovi, který hned v první den ve funkci ředitele léčebny odmítl podepsat seznam pacientů, kteří mají být na noc přivázáni k lůžku. Dokument také přibližuje změny, které probíhají při deinstitucionalizaci péče o duševní zdraví.

Filmy ale nebyly jedinou součástí festivalu. Příchozí si mohli vyslechnout přednášku Petra Winklera z Národního ústavu duševního zdraví na téma Češi a jejich duševní zdraví, navštívit besedu „Moje jméno není diagnóza“ s peer konzultanty FOKUSU Vysočina. Celá péče o duševní zdraví v poslední době žije reformou psychiatrické péče, což se projevilo i na havlíčkobrodském Festivalu na Hlavu. Součástí tak byla diskuse s regionálními odborníky o aktuálním stavu reformy péče a také den otevřených dveří nového Centra duševního zdraví.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS