Psychiatři, sdružení v České psychiatrické společnosti z. s., vydali v prosinci společné stanovisko, ve kterém se mimo jiné věnují transformaci psychiatrické péče. Počítají s postupnou redukcí lůžek následné psychiatrické péče v rámci chystané reformy. Péče má nově ve větší míře probíhat v přirozeném prostředí pacientů.

Psychiatrické léčebny ale neztratí smysl. Mají se ve větší míře zapojit do komunitního systému léčebné a sociální péče. Některé nemocnice budou nadále poskytovat specializované léčebné programy zaměřené na konkrétní typy psychiatrických potíží. Ochranná léčba psychiatrických, sexuologických problémů, závislostí na alkoholu a drogách v ústavní formě se bez nich neobejde. Navíc se v nemocnicích vzdělávají doktoři, sestry a další zdravotnický personál.

Protože léčebny budou i nadále hrát důležitou roli v péči o duševní zdraví, má psychiatrická reforma zdokonalit i jejich fungování. Zlepšit by se měl ubytovací standart pacientů a léčba by měla být více humanizována. Zdravotnický personál by se měl více zaměřit na individuální zdravotní a sociální potřeby nemocných.

Psychiatři se také ohradili proti kritice, která na jejich adresu zaznívá. Nesouhlasí s paušálním tvrzením, že omezovací prostředky jsou v psychiatrických nemocnicích nadužívány a že jsou v rámci léčby porušována lidská práva pacientů. Snahu o  zrušení možnosti nedobrovolné hospitalizace považují za nebezpečnou pro samotné pacienty. Někteří pacienti totiž nemusí kvůli nemoci vůbec rozpoznat škodlivost svého jednání.

Přesné stanovisko lékařů najdete na adrese: https://www.psychiatrie.cz/24-aktualni-zpravy/3378-stanovisko-vyboru-ps-pozice. Omlouváme se za případné nepřesnosti v přepisu tohoto materiálu.

Copyright © 2023 - Spolek KOLUMBUS