V Ostravě již seminář proběhl, v Praze a v Brně je ještě před námi. Klinický psycholog Radek Pěkný hovoří v přednášce pořádané organizací SmartTalk o disociální (antisociální) poruše osobnosti, která se podle starší terminologie může označovat jako psychopatie. Přednášející nabídne systematický přehled problematiky uvedené nemoci. Seminář se bude konat v pondělí 5. prosince v pražském Kině Světozor a v pondělí 12. prosince v brněnském Kině Scala.

Označení psychopat se dříve používalo pro lidi, kteří trpěli rozmanitými duševními poruchami. Dnes se používá pro velmi specifický typ onemocnění, takzvanou antisociální poruchu osobnosti, která se vyznačuje absencí strachu. Přednášející se v rámci semináře bude také zabývat vysvětlením správné terminologie, v jakých případech je možné kontroverzní slovo psychopatie používat. Někdy je například vhodnější používat termín disociální porucha.

 „Psychopat je člověk s odchylkou ve fungování svého mozku, která zapříčiňuje, že nevnímá strach. Absence strachu je podstatou psychopatie,“ uvedl doktor Pěkný, podle kterého poruchu bohužel nejde léčit. V rámci přednášky bude hovořit o teoretických poznatcích ohledně poruchy i o příkladech z praxe. Mezi obvyklé charakteristiky osob s disociální poruchou osobnosti patří bezcitnost, absence empatie, egocentričnost, pocity grandiozity, impulzivita a potřeba neustálého vzrušení.

Člověku, který trpí uvedenou diagnózou, se jeho kolegové dokážou bránit pouze v případě, že ji rozpoznají. „Je dobré vědět, jak takoví psychopati fungují, protože pak máme větší šanci je ve svém okolí rozpoznat,“ uvedl Radek Pěkný. Bude hovořit i o charakteristických vlastnostech lidí s takovou poruchou a o tom, jak fungují ve vztazích i na pracovišti. Chce také posluchače seznámit s postupy, jak se jim alespoň částečně bránit.

PhDr. Radek Pěkný se jako klinický psycholog zabývá psychodiagnostikou, psychologickým poradenstvím a individuální psychoterapií pro dospělé. Vystudoval psychologii na FF UK a absolvoval vícero odborných kurzů. Je zastáncem takzvaného integrativního přístupu, který spočívá v používání poznatků z různých psychoterapeutických směrů.

Více informací

Facebook:
Praha
Brno

Vstupenky

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS