Univerzita Palackého v Olomouci (konkrétně její teologická fakulta) pracuje od loňského roku na projektu, který má pomoci školám a pedagogům vyřešit situace spojené s nestandardním chováním žáků. Jeho součástí je také výzkum, který má přinést hlubší porozumění zkušenostem, které mají blízcí příbuzní dítěte s bolavou duší.

Pracovníci projektu nabízejí spolupráci přímo školám, ve kterých se žáci s psychickými potížemi mohou nacházet. Podporu pedagogům i žákům zajišťuje tým , který tvoří odborníci různých profesí (například psycholog, psychiatr, speciální pedagog nebo sociální pracovník).

Pracovníci týmu se díky pozorování žáků ve školním prostředí snaží rozklíčovat příčiny problémů a nastavit kroky, které povedou ke zlepšení situace. Pozorují žáky napříč různými předměty a získávají podněty od pedagogů. V rámci společné schůzky s dítětem, rodiči a pedagogem tým navrhne plán pro řešení situace. „Na závěr potom odborníci dohlíží na naplňování plánu, sledují progres žáka, případně upravují další kroky a konzultují výsledky s pedagogy,“ popsala Nika Tótová na webových stránkách projektu.

Výzkum, který je součástí projektu, bude zpracován na základě osobních rozhovorů s členy rodin, ve kterých se psychické potíže nebo nestandardní chování dětí vyskytly.. Autoři výzkumu chtějí zjistit, jak takové problémy ovlivňují život rodin. Naším cílem je zprostředkovat poznatky a zkušenosti rodičů dalším lidem- dalším rodičům, jejich blízkým, zdravotnickému a jinému odbornému personálu a napomoci tak zkvalitnění dětské psychiatrické péče a vzdělávání,“vysvětlila Tótová.

Na základě rozhovorů a vybraných krátkých ukázek bude téma duševního zdraví mládeže zpřístupněno odborné i laické veřejnosti na webových stránkách www.hovoryovzdelavani.cz. Projekt je financován z Fondů EHP 2014-2021 v rámci Programu Zdraví. Pokud máte dítě, které se ve škole projevuje nestandardně, nebo má psychické potíže a rádi byste se zapojili do výzkumu, můžete výzkumnici kontaktovat na emailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS