Zdroj ilustrace: www.pixabay.com

Česká republika byla v minulosti kritizována Evropským soudem pro lidská práva za poměrně časté využívání omezovacích prostředků. Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví chce problém řešit ve spolupráci s šesti psychiatrickými nemocnicemi a odděleními v rámci projektu Vzděláváním ke zlepšení situace na poli lidských práv. Nová aktivita má vést k posílení pocitů podpory a bezpečí, které zažívají pacienti během psychiatrické léčby.

Z výzkumu, který jsme realizovali ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví, vyplynulo, že pacienti vnímají omezování a systémy pravidel a zvyklostí na odděleních značně negativně. Také jsme zjistili, že je velmi málo rozšířené vzdělávání pracovníků například v deeskalačních technikách nebo o alternativních strategiích, jak používání omezovacích prostředků předcházet,“ uvedl Pavel Říčan, ředitel Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví.

Projekt má několik částí. Součástí je například komplexní proškolení zdravotníků s psychiatrickou specializací, aby věděli, jak mírnit konflikty, jak využívat deeskalační techniky apod. 

Některé aktivity v rámci projektu již proběhly. Účastníci v červnu dokončili jednotnou metodiku evidence používání omezovacích prostředků včetně přiložené tabulky pro jeho záznam. Na jejich základě budou jednotlivá nemocniční oddělení sbírat data, která umožní sledovat, zda po zavedení změn a proškolení pracovníků došlo ke snížení využívání omezovacích opatření.

Zapojení experti se potkali se zástupci psychiatrických oddělení již několikrát, zpočátku se seznámili s jednotlivými psychiatrickými odděleními. Začali také vzdělávat pracovníky a manažery zapojených nemocnic. Ti se mají naučit metody,  které jim pomohou předcházet konfliktům s pacienty. Dozví se také, jak problémy lépe zvládat, když se přeci jen vyskytnou. 

V rámci jednoho z workshopů se vybraní účastníci ze zúčastněných oddělení zaměřili na sdílení zkušeností a praktických tipů mezi sebou. Nechali se také inspirovat od velmi zkušených expertů - lektorů. Zjistili, jak vhodně uspořádat a technicky i materiálově vybavit prostředí, jak organizovat péči a také jak řídit vztahy a komunikaci na oddělení.

Proběhly dvě zahraniční stáže v Norsku, kde se zdravotníci seznámili se systémem tamní péče o duševní zdraví, poznali základní pravidla Světové zdravotnické organizace zaměřená na dodržování lidských práva osob se zdravotním postižením a především navštívili konkrétní oddělení psychiatrické péče. Účastníky zaujalo využívání pokrokové skandinávské metody Otevřený dialog, pomocí které zdravotníci plánují a hodnotí léčbu. Zdravotní pracovníci rovněž ve Skandinávii navštívili oddělení, které vedle medikace zvláště zdůrazňuje význam všech dalších složek léčby, jako jsou různé druhy terapií.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS