Zdroj ilustrace: Wiki commons

Psychiatrická sekce České asociace sester uspořádala na začátku května setkání Evropské sekce psychiatrických sester Horatio. Do Prahy přijeli zástupci sekce ze čtrnácti evropských států, kteří sdíleli své zkušenosti a navzájem se informovali o situaci v péči o duševní zdraví ve svých zemích.

Část programu byla věnována tuzemské reformě péče o duševní zdraví, zahraniční hosté mohli navštívit nově vzniklá centra duševního zdraví i lůžková zařízení a seznámit se s reformou. Navíc si mohli promluvit s českými sestrami z praxe i s klienty. „Jsem ráda, že se služby pro duševně nemocné v ČR proměňují a nabízejí více možností podpory, včetně tolik potřebných komunitních služeb“, uvedla prezidentka Evropské asociace psychiatrických sester Nina Kilkku.

Součástí setkání byla také konference, která měla za cíl podpořit české sestry pracující v psychiatrii, zazněly příspěvky o činnosti psychiatrických sester například v Německu, na Faerských ostrovech, na Islandu a v dalších zemích.

Akce, kterou podpořilo Ministerstvo zdravotnictví, se zúčastnil vedoucí odboru pro reformu psychiatrické péče Pavel Mička, přijela také prezidentka České asociace sester Martina Šochmanová.

Evropská asociace psychiatrických sester Horatio sdružuje psychiatrické sestry z jednadvaceti evropských zemí. V roli konzultantek její členky pomáhaly s reformou péče o duševní zdraví u nás. Pomáhaly také při úsilí o prevenci konfliktů na psychiatrických odděleních v tuzemsku.

Je zřejmé, že postavení sester v jednotlivých zemích a jejich kompetence se značně liší. Zatímco v Irsku mohou např. sestry se speciálním tréninkem předepisovat léky, v Německu jsou jejich kompetence výrazně omezené a vše se odvíjí od indikace lékaře,“ uvedli účastníci setkání.

Pražské setkání bylo po dlouhých měsících online setkávání a webinářů první větší konferencí psychiatrických sester v Evropě.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS