Pacientské organizace sdružují osoby se stejnou nebo podobnou diagnózou. Díky nim si nemocní navzájem pomáhají a společně prosazují svá práva. Celostátní pacientská organizace lidí s duševní nemocí vznikla před dvaceti lety, tehdy jako občanské sdružení Kolumbus. Na Ministerstvu vnitra byla zaregistrována 31. října 2001.

U vzniku sdružení stálo sedm statečných, šest lidí se zkušeností s duševní poruchou a jedna advokátka, od té doby se spolek rozrůstá každým rokem. Prvním ředitelem organizace byl Radek Prouza a jedním z pozdějších Jan Jaroš, který chod spolku výrazně ovlivnil. Současným ředitelem je Milan Jíša.

Zakladatelé měli od počátku v úmyslu rozšířit jeho působení napříč republikou, spolek má nyní lokální pobočky v Praze, Brně, Pardubicích, Olomouci a v okolí Krušných hor. Místní organizace spolupracují s psychiatrickými nemocnicemi a nemocničními odděleními ve své oblasti, a nové projekty rozvíjejí převážně ve svých městech. Spolek spolupracuje s tuzemskými i zahraničními organizacemi a institucemi, například s Ligou lidských práv, některými psychiatrickými nemocnicemi, mezinárodní organizací pro pomoc lidem s duševní poruchou GAMIAN …

Stali jsme se svébytnou pacientskou organizací, která zaměstnává duševně nemocné lidi v administrativně - organizačních pozicích, ale zapomenout nelze především na ty, kteří pomáhají klientům v terénu. Jsou to naši pacientští podpůrci a důvěrníci. Jejich činnost bychom chtěli do budoucna ještě více podpořit, profesionalizovat, ale zároveň si neklademe za cíl stát se další sociální službou. Naši jedinečnost chceme budovat na zkušenosti s nemocí, emoční podpoře, ale zároveň aktuálních znalostech z oblasti sociální, finanční a právní,“ napsal Tomáš Tylich, člen užšího vedení Kolumba.

Zmíněná koordinace pacientských důvěrníků je projekt, kterému se lidé z organizace věnují nejdéle, od roku 2004. Důvěrníci nabízí v psychiatrických léčebnách základní právní poradenství, svépomocné sociální poradenství a účast v nemoci včetně řešení problematiky hospitalizace. “Chronicky nemocným pacientům poskytovali důvěrníci také emoční podporu, o kterou pacienti velmi stojí a mnohdy nic jiného ani nechtějí,“ uvedli pracovníci organizace ve výroční zprávě z roku 2007. Projekt pacientských důvěrníků získal v roce 2010 ocenění SozialMarie za významný sociálně inovativní projekt ve středoevropském regionu.

Další dlouhodobou aktivitou je podpora výtvarníků a dalších umělců z řad členů organizace, jejich díla se prodávají ve stáncích při různých kulturních akcích, koordinátoři v minulých letech pořádali také výstavy výtvarné tvorby. Ty proběhly v Pardubicích, Ústí nad Labem, Praze, Brně, Olomouci, Šternberku. „Tím posilujeme povědomí o lidech s duševními nemocemi jako jedincích, kteří jsou velmi šikovní a dokáží se takto realizovat a také oni sami si tak zvyšují své sebevědomí,“ napsal před časem bývalý předseda spolku Michal Balabán.

Jiný projekt Kolumba Pacientská buňka měl, a dosud má, za cíl pomoci lidem s duševní nemocí před a po hospitalizaci, aby si navykli na nové životní podmínky. Členové spolku se se svými klienty potkávali v nemocnicích i v jejich domácím prostředí, součástí aktivit byly „doprovody cílové skupiny … do svého místa bydliště, na úřady a instituce, dále k ambulantním lékařům, do prvního zaměstnání po hospitalizaci apod.“ Součástí Pacientské buňky byla také pomoc při internetovém vyhledávání bydlení (převážně chráněného) v kanceláři sdružení.

Aktivit spolku bylo v uplynulých letech velké množství, je tomu tak dosud. V jednotlivých městech se jeho členové podíleli na komunitním plánování, usilovali přitom, aby místní úřady zohlednily potřeby lidí s duševní poruchou. Lidé z jednotlivých míst České republiky se přitom vzájemně podporovali, předávali si zkušenosti, příklady dobré praxe, ... Dodnes učí členové organizace osoby se zkušeností s duševní nemocí pracovat na počítači, v posledních letech ve vlastní učebně. Pokud se uživatelé psychiatrické péče naučí pracovat na počítači, lépe se začlení nazpátek do společnosti.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS