Fotografie: Wiki Commons

Výzkumníci z Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) aktuálně hledají účastníky studie, která si klade za cíl porozumět odlišnostem v rozhodovacím procesu u jedinců trpících obsedantně-kompulzivní poruchou (OCD) a u zdravých dobrovolníků.

Lidé s OCD trpí nepříjemnými vtíravými myšlenkami a potřebou neustále opakovat některé činnosti. Například mohou mít obavy, jestli při odchodu z domova vypnuli všechny elektrické přístroje, jestli zamkli … . Schopnost flexibilního rozhodování bývá u osob s poruchou také omezena.

Odborníci z ústavu popsali cíl výzkumu: „Experiment, do kterého Vás zveme, si klade za cíl přispět k objasnění nervových mechanismů odměny a ztráty (tj. naší schopnosti odhadovat, co je pro nás přínosné a co ne) u zdravé populace v porovnání s lidmi, kteří trpí OCD.

Lidé z NUDZ vyzvali nemocné i zdravé dobrovolníky k účasti ve výzkumu slovy: „V případě udělení Vašeho souhlasu přispějete k získání dat sloužících k porozumění naší schopnosti vnímat možnosti odměny, ztráty, procesu rozhodování a některých funkcí lidského mozku a mysli vůbec.

Zájemci o účast ve studii mohou oslovit koordinátorku výzkumu Alici Heuschneiderovovou na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Koordinátorka s nimi domluví termín lékařského vyšetření, který musí absolvovat, aby byla jistota, že jsou vhodnými účastníky výzkumu. Posléze spolu domluví termín vlastního výzkumného měření a všichni dobrovolníci obdrží harmonogram výzkumu a stručné informace o vlastním výzkumném měření, zvláště s ohledem na jeho délku. Musí rovněž podepsat informovaný souhlas. Od počátku komunikace s koordinátorkou až po podpis souhlasu mohou pokládat doplňují dotazy.

Výzkum bude probíhat v sídle Národního ústavu duševního zdraví v pražských Klecanech. Na počátku bude zhodnocen zdravotní stav respondentů pomocí specifických psychiatrických stupnic. V další části studie budou respondenti vyzváni k řešení několika úloh simulujících možnosti odměny a ztráty formou finančního zisku. Později budou podrobeni analýze mozkových procesů například pomocí EEG a magnetické rezonance.

Více informací včetně kritérií, které účast na studii omezují, naleznou zájemci na webu NUDZ.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS