Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) má nového šéfa. Na začátku května oznámil odchod z funkce známý a uznávaný ředitel, profesor Cyril Höschl. Aby měl ústav nové vedení, vyhlásil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch otevřené výběrové řízení. Rozhodnutím výběrové komise se novým šéfem ústavu stal doktor Petr Winkler, který v NUDZ pracoval od roku 2015.

Podle doktora Winklera by měl ústav v budoucnu sehrát významnější roli v rámci reformy psychiatrické péče. „Nový ředitel by se měl primárně zaměřit na naplňování reformy péče o duševní zdraví, na metodickou a odbornou podporu celého reformního procesu, včetně evaluace probíhajících aktivit. Role Národního ústavu duševního zdraví je pro reformu péče o duševní zdraví zcela klíčová,“ vysvětlil ministr Vojtěch.

Na pracovníky NUDZ čeká velké množství úkolů, Adam Vojtěch uvedl: „... je však nutné zajistit i další úkoly NÚDZ, především výzkum v oblasti neurověd a klinickou péči. Zvláštní pozornost je potom potřeba věnovat hospodaření organizace.“ Ústav  pomůže i s transformací psychiatrické péče na Ukrajině a jinde v Evropě. 

Doktor Winkler vystudoval sociální politiku a sociální práci na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy a doktorát získal na Institutu psychiatrie, psychologie a neurověd na King‘s College v Londýně. Od roku 2015 pracoval v NUDZ jako vedoucí výzkumný pracovník. Dříve pracoval také v Psychiatrickém centru Praha.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS