Fotografie: Pixabay.com

Pražská organizace Green Doors pomáhá lidem s duševní poruchou. V letošním roce navázal její tým spolupráci s Psychiatrickou nemocnicí Bohnice, s místním forenzním multidisciplinárním týmem (FMT Bohnice), který pečuje o lidi s nařízeným ochranným léčením. Pracovníci Green Doors také rostou po odborné stránce.

FMT Bohnice je pilotním projektem, který vychází ze Strategie reformy psychiatrické péče. Pro tým pracují lidé různých profesí: psychiatři, sexuologové, adiktologové, zdravotní sestry a psychologové. Forenzní tým doplňují sociální pracovníci z Green Doors. Společně pomáhají klientům při cestě do přirozeného života. Usilují o to, aby nedošlo k návratu k nezdravému jednání a aby se pacienti vyhnuli opětovné hospitalizaci. Klienti týmu mohou očekávat komplexní sociální i zdravotnické služby.

Péče je poskytována ambulantní i terénní formou. Terénní práce je zaměřena na podporu v přirozeném prostředí pacienta. Jedná se nejenom o přímou práci s klientem, ale i o práci s jeho okolím (rodiči, sousedy, úřady). FMT také spolupracuje s návaznými službami, jako jsou například služby podpory bydlení, volnočasové programy, programy zaměstnávání, denní stacionáře … Veškerá práce týmu je zaměřena na zotavení klientů. Zájemci najdou více informací na webu Green Doors.

Nadace ČEZ podpořila odborné vzdělávání pracovníků organizace, zaplatila jim odborné kurzy. „Zlepšovali jsme tak naše manažerské dovednosti a vedení porad v on-line prostředí, zaměřili jsme se také na práci s týmovou dynamikou, vedení týmu a v neposlední řadě jsme se věnovali tématu sebeřízení a zvládání stresu,“ uvedli podpořeni pracovníci.

Copyright © 2021 - Spolek KOLUMBUS