Napsal Petr Hubínek.

Z  Ledovek, magazínu organizace Ledovec, vybíráme zajímavý editorial bývalého ředitele Petra Hubínka o problémech souvisejících s koronavirovou epidemií. Nejnovější číslo, ze kterého je tento článek, vyšlo v závěru roku 2020. Najdete ho na adrese https://www.ledovec.cz/novinky-ledovec/item/198-ledovky-jsou-zpet.

Milí čtenáři, tyto Ledovky vznikají v době, kdy Protiepidemický systém České republiky vykazuje stupeň pohotovosti 3, což lze v kódu zaměstnanců pracujících v režimu „home office“ stručně vyjádřit slovy „PES je oranžový“. Ačkoli většina z nás velmi dobře chápe, že epidemie onemocnění covid-19 ještě zdaleka není pod kontrolou, naše ochota bezvýjimečně dodržovat přísná protiepidemická opatření s přibývajícím časem neustále klesá. Chceme už zase „normálně žít“.

Vůle k životu je fenoménem, jehož zkoumání v minulosti zaměstnalo mnohé slovutné filozofy. Není to však úkaz, nad kterým by mohli žasnout pouze odborníci. I obyčejným smrtelníkům je dopřáno pozorovat, jak se jednotliví lidé i nejrůznější lidská společenství dokážou vypořádat s katastrofami všeho druhu a navázat nit svého „normálního života“ tam, kde byla přetržena. Býváme svědky - a často i hlavními či vedlejšími postavami - fascinujících příběhů.

Možná jste si všimli, že na stránkách tohoto občasníku již zdomácnělo slovo „naděje“. Spolek Ledovec, který je neúnavným vydavatelem tohoto občasníku, považuje naději za zdroj, prostředek i cíl veškerého svého snažení. (Neberte mne prosím za slovo. Ve stanovách spolku výslovnou zmínku o naději nenajdete. Pokud však Ledovec znáte, jistě chápete, co chtěl básník říci.)

Mám pocit, že „naděje“ a „vůle k životu“ jsou jako dvě strany téže mince. Kde je jedna, je i druhá. A naopak: Chybí-li jedna, chybí obě. Je skvělé, že naše společnost navzdory prodělanému střetu s pandemií vykazuje tak silnou vůli k životu. Máme díky tomu naději, že nás brzy čekají lepší časy. Může se však stát, že některým z nás se návrat do „normálního života“ z nějakého důvodu nevydaří a začnou svou naději ztrácet. Rád bych těmto lidem vzkázal, že na Ledovci jim chybějící naději rádi doplníme.

Copyright © 2021 - Spolek KOLUMBUS