Studio 27 je unikátní projekt, jeho tvůrci točí videa s výjimečnými osobnostmi v oblasti péče o duševní zdraví. Břetislav Košťál má v projektu úlohu koordinátora a moderátora a také připravuje natáčení a besedy. Přečtěte si rozhovor o jeho práci, úspěších, ...

Jaký je cíl Vašeho projektu? Snažíte se změnit pohled veřejnosti na lidi, kteří trpí duševní nemocí?

Za smysl naší práce považujeme šíření povědomí o různých aspektech problematiky duševního zdraví, klademe zvláštní důraz na osobní zkušenosti s duševním onemocněním. Ve společnosti i mezi odborníky panuje v této oblasti mnoho mýtů a předsudků, které se snažíme vyvracet. Jinými slovy se dá naše práce označit jako tzv. destigmatizace. Pracujeme na osvětě a zveme si do studia lidi, kteří mají k tématu co říci - lidi se zkušeností, lidi, kteří svou prací a životem vyčnívají z mainstreamu, ...

 

Máte odezvu od Vašich diváků, že změnili pohled na duševní nemoci, nebo se jedná spíše o přesvědčování přesvědčených? Myslíte, že se Vaši diváci díky Vašemu projektu dozví i praktické a použitelné rady, třeba jak pečovat o vlastní duševní zdraví?

Odezvy od diváků máme kladné. Lidé nás sledují na sociálních sítích a sdělují nám, že jim pomáháme proniknout hlouběji do problematiky. Často nám říkají, že po naší besedě konečně lépe pochopili, co prožívá jejích kamarád nebo příbuzný trpící duševní nemocí. 
Na druhou stranu pravdou je, že nás na internetu navštěvuje hodně studentů z řad budoucích profesionálů v oblasti psychologie a sociální práce, zkrátka lidí, kteří mají naše témata tak říkajíc v popisu práce.

 

Já jsem se díky jednomu materiálu iniciativy Na rovinu dozvěděl, že se nemá psát duševně nemocní, ale správné vyjádření je lidé trpící duševní nemocí…

Ano, tyto opisné výrazy je vhodné používat. Kladou důraz na to, že jsme všichni především lidé – jedinečné osobnosti a že nás nedefinuje pouze duševní onemocnění.

 

Myslíte, že se Vaši diváci díky Vašemu projektu dozví i praktické a použitelné rady, třeba jak pečovat o vlastní duševní zdraví?

To samozřejmě záleží na tématu našich besed. V rámci rozhovorů a diskuzí  se ptáme, jak samotní hosté pečují o své duševní zdraví.

 

Pomáhá i vám, samotným členům týmu, udržet se díky takové práci v duševní pohodě?

Co se týká duševní pohody členů našeho týmu, tak mohu mluvit pouze za sebe. Je to o psychohygieně. Když se setkávám skoro každý pracovní den s lidmi z ranku péče o duševní zdraví, tak toho mám někdy lidově řečeno "nad hlavu". Proto se snažím ve svém volném čase relaxovat při hudbě nebo četbě, popřípadě zajít za přáteli, kteří zkušenost s duševním onemocněním nemají. Mám rád saunování a plavání, toulky přírodou i Prahou, ve které jsem se narodil.

 

Na Vašem Youtube kanálu jsem našel i rozhovory se zahraničními odborníky. Snažíte se k rozhovorům získávat i mezinárodně uznávané experty? A bylo těžké si vybudovat jméno, aby měli zájem rozhovor s Vámi udělat?

Rádi klademe otázky hostům ze zahraničí, kteří jsou ochotni nám poskytnout rozhovor. Téměř vždy jsou u nás v ČR na pozvání nějaké organizace, která jim připravuje i program, např. vystoupení s příspěvkem na konferenci (Daniel Fisher). Někteří lektorují kurzy (např. Otevřený Dialog - Hopfenbeck), také se angažují v uživatelském hnutí jako peeři - peer lektoři (Will Hall a Peter Bullimore) nebo jsou zástupci mezinárodní organizace, například Mental Help Europe.

 

V roce 2017 jste získali cenu Sozial Marie 2017. Můžeš uvést, co to je za ocenění?

Máme radost z toho, že naše letité úsilí bylo oceněno 1. května 2017 ve Vídni. A to prvním místem, cenou Sozial Marie od nadace Unruhe (Neklid) za nejlepší sociálně-inovativní projekt v zemích střední Evropy. Náš projekt Studio 27 "zaostřeno na duši" byl vybrán jako nejlepší z necelých dvou set přihlášených projektů.

 

Zpočátku jsem si myslel, že hlavně točíte videa. Na Vašem webu jsem se dozvěděl, že pořádáte i besedy. Děláte ještě něco, o čem jsem nevěděl?

Náplní naší práce je příprava, realizace, moderování besed a rozhovorů a zároveň jejich natáčení, filmové zpracování a publikování na sociálních sítích. To je autorská tvorba. Vedle toho také natáčíme například semináře a workshopy se zahraničními odborníky. A do třetice si nás neziskovky zvou, abychom jim udělali videoreportáže z jejich happeningů, turnajů, konferencí, … 

 

Kterým lidem případně organizacím jste nejvíce vděční za to, že můžete pracovat na Vašem projektu?

Jsme rádi, že jsme založili naše Studio 27 za finanční podpory z Norských fondů v rámci Fokusu Praha, největší neziskovky v oblasti duševního zdraví. Rád bych tímto poděkoval především Pavlovi Novákovi, bývalému generálnímu řediteli Fokusu za jeho otevřenost a nápaditost. Evě Čižinské, Hance Hanibalové, Slavomíře Pukanové a Ivě Dittrichové z PR za podporu našeho projektu a šíření povědomí o něm. A celému týmu Studia 27 bych rád poděkoval, že jsme dokázali Studio založit a vytrvat v naší činnosti až do dnešních dnů a že máme nadále chuť a energii dále pokračovat.

 

Břetislav Košťál o sobě napsal

Pracovně se realizuji v ranku duševního zdraví již 18 let (ve volném čase také lektoruji a přednáším). S psychickými potížemi zápolím více jak 20 let a jsem moc rád, že jsem se v týmu Studia 27 (které jsme s Tomášem a Michalem vymysleli o vánocích r. 2014) potkal s prima lidmi.

Od začátku se snažím náš tým koordinovat, moderovat a připravovat natáčení a besedy. Během svého působení ve Studiu 27 jsem se zbavil ostychu mluvit o sobě a ptát se hostů na ožehavá témata. Učím se zpracovávat natočený materiál a ovládat kameru. A hlavně jsem se díky Studiu 27 seznámil se svojí milovanou ženou Eliškou a jejími dětmi Slávkem a Jasmínou.

Ve svém volném čase se věnuji Integrální józe, historické četbě, plavání a saunování s přáteli. Rád se účastním poutí a putování po krásách naší vlasti.

https://www.studio27.cz/

Copyright © 2021 - Spolek KOLUMBUS