Aktuální pandemie koronaviru COVID-19 omezila řadu zdravotnických pracovišť, zaváděná opatření se nevyhnula ani Národnímu ústavu duševního zdraví. Ten komentoval aktuální situaci v tiskové zprávě, ve které mimo jiné poradil, jak se během krize chovat.

Dvě předchozí krizové situace, tedy obě velké povodně, ukázaly, že lze očekávat možný nárůst diagnóz ze spektra úzkostných poruch, které souvisí se stresem a projevují se také zvýšenými obavami o zdraví. Podobné krize nevedou k tomu, že by se zvyšovalo množství pacientů se schizofrenií nebo bipolární poruchou.

Jací lidé jsou nejvíce ohrožení krizí? Jedná se zejména o lidi trpící nejrůznějšími úzkostnými poruchami, kteří jsou citliví vůči vnějšímu stresu, případně mají tělesné příznaky psychického původu. Dále se jedná o pacienty s přehnanými obavami o své zdraví a osoby se zkušeností s traumatickými zážitky. V neposlední řadě je třeba zmínit lidi, kteří nemají kolem sebe dostatečnou sociální oporu.

Celá řada našich hospitalizovaných pacientů s neurotickými poruchami celou situaci paradoxně přijímá s klidem, bez přehnaných emočních reakcí, nepanikaří, možná i s vědomím, že jsou u nás více chráněni než venku. Podobnou zkušenost z minulosti máme i s psychotickými pacienty, kteří se v kritických situacích chovají zcela klidně a racionálně,“ zdůrazňuje profesor Mohr, primář lůžkového oddělení Národního ústavu duševního zdraví.

Odborníci Národního ústavu duševního zdraví také lidem poradili, co dělat, aby situaci co nejlépe zvládli. Důležitá pro odolnost vůči podobným situacím je kvalitní sociální opora. Je dobré udržovat pravidelný kontakt se svými blízkými, komunikovat spolu, rozumně dávkovat přísun informací, dodržovat pravidelný denní režim, vyhnout se alkoholu a návykovým látkám, využít čas v karanténě k příjemným činnostem a nezapomínat na pravidelnou fyzickou aktivitu. 

Národní ústav duševního zdraví omezil svůj provoz. Mimo jiné jsou zakázány návštěvy na oddělení lůžkové péče. Ambulance NUDZ i nadále poskytuje plnou péči svým pacientům, doporučuje však omezit neakutní a rutinní návštěvy, případně využít možnosti zaslání elektronického receptu. Zaměstnanci ústavu preferují distanční kontroly a vyšetření - telefonické konzultace, komunikaci přes Skype apod.

Copyright © 2020 - Spolek KOLUMBUS