Světová zdravotnická organizace eviduje celosvětové statistiky počtu sebevražd. Podle jejich informací si za rok vezme vlastní rukou život více než 800 000 osob, podle přepočtu jeden člověk každých čtyřicet sekund a více než dva tisíce lidí za jeden den. V České republice spáchá sebevraždu zhruba 1 400 osob za rok, v průměru téměř čtyři lidé každý den. Ve věku 15 až 24 let je sebevražda dokonce druhou nejčastější příčinou úmrtí. Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví (NÚDZ) připravilo Národní akční plán prevence sebevražd 2019-2030.

Jedná se o první strategický dokument v  České republice, který se zabývá prevencí sebepoškozování a sebevražedného jednání. Stanovuje, jak postupovat, aby u nás počet sebevražd klesal. „Každá sebevražda je tragickou událostí. Bohužel v současné době u nás počet sebevražd ve smutných statistikách předčí i dopravní nehody. Výsledky vědeckého výzkumu i zahraniční praxe ale ukazují, že sebevraždám můžeme předcházet. A to je cílem Národního akčního plánu sebevražd. Česká republika je tak jedna z prvních zemí regionu střední a východní Evropy, která se hlásí na národní úrovni k této problematice. Věřím, že se prostřednictvím národního akčního plánu podaří zachránit mnoho životů a ušetřit spoustu zbytečného utrpení,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

„Světová zdravotnická organizace podporuje rozvoj Národní strategie prevence sebevražd v České republice, protože se dosud jednalo o mezeru, která se nyní zacelí. Prevence sebevražd je důležitou součástí úsilí o změnu v rámci reformy duševního zdraví a zlepšení duševního zdraví a pocitu pohody české populace. Plně podporujeme probíhající reformy založené na nejlepších dostupných důkazech a na dodržování lidských práv a důstojnosti všech lidí, zejména těch, kteří jsou kvůli svému duševnímu zdraví nejvíce zranitelní,“ přiblížil Srdan Matič, vedoucí české kanceláře Světové zdravotnické organizace.

Podle autorů dokumentu dobře funguje systém psychiatrické péče spočívající v síti krizových center a sociálních služeb. Nově se o psychické zdraví Čechů starají také centra duševního zdraví. V oblasti sebevražedného jednání ale doposud chyběl zastřešující dokument, navíc prevence nebyla dostatečně systematická a koordinovaná. Realizace akčního plánu podle jeho tvůrců přispěje  k výraznému snížení počtu sebevražd a k celkové dobré psychické kondici české populace.

Česká republika se dlouhodobě potýká s vysokými počty sebevražd a tato problematika je v úzkém vztahu k psychiatrii. Je totiž smutnou skutečností, že řada lidí si sáhne na život právě v důsledku přítomnosti dlouhodobého duševního onemocnění. Jako zástupce Psychiatrické společnosti tak vítám snahu o systémový přístup k prevenci na národní úrovni, která kromě problematiky psychiatrické péče myslí i na jiné relevantní sektory jako je například drážní bezpečnost, vzdělávání žáků základních škol či snahu o zodpovědné informování médií tak, aby v jejich důsledku nedocházelo k nápodobným sebevraždám," uvedl Martin Anders, místopředseda české psychiatrické společnosti.

Světová asociace pro prevenci sebevražd společně se Světovou zdravotnickou organizací každoročně vyhlašuje desáté září za Světový den prevence sebevražd. Den o měsíc později, tedy desátý říjen, oslavuje celý svět jako Světový den pro duševní zdraví. Každým rokem je tento den zaměřen na jiné téma, letos je věnován právě prevenci sebevražd.

Copyright © 2019 - Spolek KOLUMBUS