Tým zaměřený na reformu psychiatrické péče připravil dotazníkové šetření pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním (). Dotazník má 19 otázek a jeho vyplnění trvá asi 30 minut. Podobný dotazník mohou vyplnit i rodinní příslušníci nemocných (). Autory výzkumu zajímá, jak lidé s duševní nemocí a jejich blízcí vnímají kvalitu psychiatrické péče poskytované u nás.

Účastí na průzkumu se dotázaní mohou aktivně podílet na zlepšování úrovně služeb, které jsou poskytovány osobám s duševním onemocněním. Výsledky budou navíc použity k tvorbě politik a nejrůznějších dokumentů, které pomůžou při hledání nejúčinnějších způsobů zapojení lidí s duševním onemocněním do rozhodování o systému psychiatrické péče.

Výzkum je součástí projektu Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné, který realizuje Ministerstvo zdravotnictví. Na vytvoření dotazníku se podíleli výzkumníci a praktici z celého spektra poskytovaných zdravotních a sociálních služeb. Lidé se zkušenostmi s duševním onemocněním se na výzkumu podílejí také. Jejich účast je potřebná především proto, aby v něm byly reflektovány skutečnosti, které sami vidí jako klíčové.


Dotazník je plně anonymní. Výsledky budou zveřejněny na webové stránce projektu Deinstitucionalizace psychiatrické péče ).

 

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS