Odborníci

Již celých třicet let se v České republice konají Týdny pro duševní zdraví (TDZ), mezitím se z nich stala největší česká osvětová kampaň v oblasti duševního zdraví. Letos se v rámci kampaně uskutečnilo celkem dvě stě dvacet akcí, které připravily neziskové organizace v šestapadesáti městech.

Tři farmaceutické společnosti zahájily u nás osvětovou kampaň, jejímž cílem je zmírnit strach veřejnosti z lidí trpících schizofrenií. Firmy Janssen Cilag, Lundbeck a  Ely Lilly, které vyrábí léky na tuto nemoc, nazvaly svou kampaň ‚Sto tisíc neviditelných‘. Proč takový název? V Česku se počet osob s touto poruchou pohybuje kolem sta tisíc. Pro většinu z nich platí, že splývají s davem a stávají se neviditelnými, pokud pravidelně užívají léky.

Iniciativa Na rovinu se snaží zlepšit přístup veřejnosti k lidem, kteří trpí duševní nemocí. Nabízí cílovým skupinám lidí, jež jsou pro osoby s duševní nemocí zásadní, vzdělávací programy. Speciální kurz má organizace připravený i pro zdravotníky. Lékaři a jejich kolegové se na kurzu naučí, jak co nejlépe jednat s lidmi trpícími psychickou poruchou, například jakým způsobem s nimi komunikovat. Dozví se také, jaká jsou práva takových pacientů, jak jim pomoci při snaze o zlepšení kvality života.

Světová zdravotnická organizace eviduje celosvětové statistiky počtu sebevražd. Podle jejich informací si za rok vezme vlastní rukou život více než 800 000 osob, podle přepočtu jeden člověk každých čtyřicet sekund a více než dva tisíce lidí za jeden den. V České republice spáchá sebevraždu zhruba 1 400 osob za rok, v průměru téměř čtyři lidé každý den. Ve věku 15 až 24 let je sebevražda dokonce druhou nejčastější příčinou úmrtí. Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví (NÚDZ) připravilo Národní akční plán prevence sebevražd 2019-2030.

Česká republika má menší počet uživatelů některých drog než jiné evropské země. Například ze závislosti na kokainu se u nás léčí jen pár desítek lidí. Velice problematický je ale v České republice alkohol. Svědčí o tom mimo jiné fakt, že se u nás ročně k smrti upije až čtyři sta osob. Zakázanými drogami se přitom za rok předávkuje desetkrát méně lidí, necelých čtyřicet.

Tým zaměřený na reformu psychiatrické péče připravil dotazníkové šetření pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním (). Dotazník má 19 otázek a jeho vyplnění trvá asi 30 minut. Podobný dotazník mohou vyplnit i rodinní příslušníci nemocných (). Autory výzkumu zajímá, jak lidé s duševní nemocí a jejich blízcí vnímají kvalitu psychiatrické péče poskytované u nás.

Sekce Sociální psychiatrie České lékařské komory připravuje konferenci, která se zaměří na konkrétní klinickou a sociální praxi ve vznikajících Centrech duševního zdraví. Seminář navštíví mnoho odborníků, kteří mají z tohoto typu psychiatrických služeb bohaté zkušenosti, protože v nich pracují od počátku. Akce se uskuteční 10. října v brněnské kavárně Práh, ve které pracují lidé se zkušeností s duševním onemocněním.

Copyright © 2019 - Spolek KOLUMBUS