Odborníci

Všechny podstatné informace o poskytovatelích zdravotní péče pro lidi s psychickým onemocněním i o sociálních službách v oblasti duševního zdraví získají návštěvníci nového webového portálu psychiatrie.uzis.cz. Na projektu se podílí psychiatrická sekce České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Aktuální pandemie koronaviru COVID-19 omezila řadu zdravotnických pracovišť, zaváděná opatření se nevyhnula ani Národnímu ústavu duševního zdraví. Ten komentoval aktuální situaci v tiskové zprávě, ve které mimo jiné poradil, jak se během krize chovat.

Přečtěte si rozhovor s Josefem Petrem, ředitelem Ligy otevřených mužů a organizátorem kampaně Suchej únor. Josef Petr vystudoval sociologii a studia občanské společnosti na UK a dlouhodobě se věnuje práci pro nevládní sektor na poli řízení, PR a komunikace i výzkumů. Od roku 2006 působí v Lize otevřených mužů (LOM), dnes jako její ředitel. Je autorem a jedním z organizátorů kampaně Suchej únor.

Plzeňská organizace Ledovec zorganizovala konferenci určenou (nejen) sociálním pracovníkům. Jejím hlavním tématem bylo takzvané zotavení, tedy stav, kdy lidé s duševní nemocí začnou žít maximálně spokojený, nadějeplný a přínosný život přes všechna omezení způsobená nemocí. U této přiležitosti organizace vydala speciální číslo svého časopisu Ledovky, který přinesl informace o nejzajímavějších programových bodech. Z časopisu, který najdete na adrese www.ledovec.cz/novinky-ledovec/item/173-ledovky-konference, vybíráme nejzajímavější úryvky.
 

Přednášky 
Co je Recovery?
Recovery, česky zotavení, je jedinečný a individuální proces. Je to klientova cesta. Profesionál může být vnímán jako průvodce na této cestě, a to – pokud možno – po co nejkratší dobu. Zároveň však má pomáhat tak dlouho, dokud je to zapotřebí. Diagnóza a způsob uzdravování klienta závisí na tom, jaké byly stanoveny cíle, na klientově povaze a na tom, v čem se sám cítí dobře. Postupuje se od toho, co je slabé, k tomu, co je pevné.
René Keet je psychiatrem a ředitelem holandského komunitního centra pečujícího o duševní zdraví, s názvem GGZ-Noord-Holland-Noord. Je v čele organizace FIT Academy, která stojí na principech flexibility, inovativnosti a upřednostňování péče ambulantní před lůžkovou. Poskytuje také výcvik, e-learning a hodnocení služeb, podporuje mezinárodní reformu péče o duševní zdraví v komunitním rámci. Je předsedou Evropské sítě komunitních služeb pro duševní zdraví (EuCoMS,   www.eucoms.net).

Michal Razska se ve svém profesním životě snaží kombinovat psychiatrii a psychoterapii. V současné době se kromě psychiatrické praxe na akutním oddělení v CNS-CENTRU TŘINEC s.r.o., věnuje lektorské činnosti pro pracovníky v sociálních službách a také přednáší na téma neuropsychoterapie. Přinášíme rozhovor s touto osobností.


Lidem s jakými typy duševních potíží a nemocí může pomoci Vaše psychoterapie pod názvem K sobě? Může pomoci i při těžkých potížích?

Snažíme se pomoci lidem, kteří jsou si vědomi svých potíží, chtějí se posunout a neočekávají, že to půjde samo, nebo že dostanou jednoduchý návod. Pokud bychom se na to podívali z pohledu diagnóz, což je ve své podstatě určitá nálepka, která je někdy dobrá pro porozumění a někdy zavádějící, tak do terapie přicházejí lidi s potížemi z okruhu úzkostných poruch jako panická porucha, jiné úzkostné stavy a lidi s lehčími až středně těžkými depresivními stavy. Při závažnějších onemocněních jako např. bipolární porucha nebo psychóza jsme schopni pomoci podpůrně, pokud ale jedinec dochází současně na psychiatrii a užívá dle doporučení medikaci, pokud je potřeba. I když jsem psychiatr, nevedu v rámci psychoterapeutického prostoru psychiatrickou ambulanci. Navíc, služba není hrazena pojišťovnou, což má také svoje plusy a mínusy.

Napsala organizace Green Doors.

Z Newsletteru organizace Green Doors vybíráme zajímavý rozhovor s odborným poradcem Františkem Šuranským o podpůrných skupinách pro blízké lidí s duševním onemocněním. Nejnovější newsletter, ze kterého je tento článek, vyšel v zimě 2020. Najdete ho na adrese https://www.canva.com/design/DAD08xmE7jo/tXF_-XtcIbVVk_B6Ln0OrQ/view?utm_content=DAD08xmE7jo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink#1.

Jak dlouho a jak často už skupiny v Green Doors probíhají? Chodí stále stejní lidé?
Zatím se jádro skupiny pro osoby blízké stále utváří. Za první půl rok podpůrnou skupinu využilo 10 lidí. Skupiny probíhají každých 14 dní, trvají dvě hodiny, jsou to otevřené skupiny. Lidé můžou přicházet, odcházet, nemají žádný závazek.

V současnosti probíhá reforma psychiatrické péče. Vznikají Centra duševního zdraví (CDZ), která duševně nemocným poskytují ve vzájemné součinnosti zdravotní a sociální péči, a snižuje se počet lůžek v klasických psychiatrických nemocnicích. Transformací péče vchází psychiatrie do zcela nových vod. Vedoucí center mohou absolvovat kurz „Role manažera v CDZ,“ kde se naučí, jak své podřízené v nových poměrech vést.

Copyright © 2020 - Spolek KOLUMBUS