Odborníci

Národní ústav duševního zdraví (NÚDZ) se kromě jiných aktivit zabývá také prevencí sebevražd. V nové publikaci popisuje správný postup při podezření, že někdo chce spáchat sebevraždu. V dokumentu se lidé dozví, jaké otázky ohrožené osobě pokládat, jaké jsou varovné příznaky blížícího se pokusu a další důležité informace.

Napsala organizace Péče o duševní zdraví

Přečtěte si, jak probíhala a co přinesla návštěva vzácného hosta z Irska, Padraiga O´Beirna, oblastního ředitele ošetřovatelství Cavan Monaghan Mental Health Services v Hradci Králové. Nové zkušenosti a inspiraci pro péči o lidi s duševním onemocněním přinesla výměnná stáž s Irskem, která se uskutečnila v rámci reformy psychiatrické péče.  

Na projektu, který je zaměřen na sběr celosvětových statistických dat o rozšíření nového koronaviru, pracuje za Čechy Eduard Bakštein z Národního ústavu duševního zdraví. Odborníci z NUDZ se účastní také jiných výzkumných projektů se vztahem k onemocnění COVID- 19, jedním z nich je například Analýza farmaceutického trhu v souvislosti s epidemií koronaviru.

Národní ústav duševního zdraví se vedle jiných aktivit dlouhodobě zabývá výzkumem psychické kondice české populace. Zkoumá ji i v rámci současné krizové situace, v souvislosti s koronavirovou pandemií.

Nemoc COVID-19 vede u mnoha lidí k pocitům úzkosti a strachu. Mají obavy, že se na ně virus přenese, což u nich vede ke stigmatizaci osob, které je mohou ohrozit. Tento strach způsobuje předsudky vůči zdravotníkům a vůči lidem, kteří se vrátili ze severní Itálie či jiné rizikové země nebo byli z nějakého důvodu v karanténě. Iniciativa Na rovinu se snaží takových lidí zastat.

Celorepubliková iniciativa Na rovinu se řadu let stará o psychické zdraví Čechů. Její odborníci vytvořili spolu s dalšími českými psychology a psychoterapeuty seznam doporučení, jak se chovat v současnosti, v době epidemické krize.

V listopadu minulého roku navštívili Prahu tři odborníci na péči o duševní zdraví z Norska. V rámci semináře se zabývali především zapojením peer konzultantů do akutní lůžkové psychiatrické péče u nás.

Copyright © 2020 - Spolek KOLUMBUS