Odborníci

Česká republika má menší počet uživatelů některých drog než jiné evropské země. Například ze závislosti na kokainu se u nás léčí jen pár desítek lidí. Velice problematický je ale v České republice alkohol. Svědčí o tom mimo jiné fakt, že se u nás ročně k smrti upije až čtyři sta osob. Zakázanými drogami se přitom za rok předávkuje desetkrát méně lidí, necelých čtyřicet.

Tým zaměřený na reformu psychiatrické péče připravil dotazníkové šetření pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním (). Dotazník má 19 otázek a jeho vyplnění trvá asi 30 minut. Podobný dotazník mohou vyplnit i rodinní příslušníci nemocných (). Autory výzkumu zajímá, jak lidé s duševní nemocí a jejich blízcí vnímají kvalitu psychiatrické péče poskytované u nás.

Sekce Sociální psychiatrie České lékařské komory připravuje konferenci, která se zaměří na konkrétní klinickou a sociální praxi ve vznikajících Centrech duševního zdraví. Seminář navštíví mnoho odborníků, kteří mají z tohoto typu psychiatrických služeb bohaté zkušenosti, protože v nich pracují od počátku. Akce se uskuteční 10. října v brněnské kavárně Práh, ve které pracují lidé se zkušeností s duševním onemocněním.

Napsal Fokusoviny.

Z Fokusovin, magazínu organizace Fokus Praha, vybíráme zajímavý rozhovor s odborníkem na psychiatrickou reformu Pavlem Novákem o jednotlivých krocích realizovaných v rámci transformace psychiatrické péče. Nejnovější číslo, ze kterého je tento článek, vyšlo v červenci 2019. Najdete ho na adrese https://www.fokus-praha.cz/cz/dokumenty/category/6-prazske-fokusoviny.

Co se dělo v poslední době v Reformě?
Budu mluvit za regionální koordinátory Reformy. Naším úkolem bylo zpracovat krajský plán péče o duševní zdraví na období 3 nejbližších let a s výhledem 10 let. Tyto plány mají 7 kapitol – řízení a koordinace, financování, sítě služeb, destigmatizace, vzdělávání, zapojování uživatelů a kvalita. Vzhledem k tomu, že jsme se zatím prioritně zabývali cílovou skupinou lidí se závažným duševním onemocněním (SMI – severe mental illness), tak plán reflektuje především oblast pro tuto cílovou skupinu. Oblast pro další skupiny bude nyní postupně následovat.

Český Národní ústav duševního zdraví dosáhl významného úspěchu. Získal od Evropské komise ocenění „HR Excellence in Research Award (ve zkratce HR Award),“ které se uděluje za vynikající kvalitu péče o lidské zdroje ve vědě a výzkumu. V Česku ho dosud obdrželo jen 16 výzkumných pracovišť.

Iniciativa Na rovinu již delší dobu bojuje proti předsudkům veřejnosti vůči duševně nemocným. Aktuálně spustila novou aktivitu, při níž spoléhá na pomoc dobrovolníků. Ti by ji měli hlásit, když v médiích najdou články, které stigmatizují lidi s duševní nemocí. Může jít například o špatný titulek nebo popisek fotografie. Iniciativa bude následně žádat média i konkrétní novináře o nápravu.

Tři studenti brněnského Vysokého Učení Technického společně vytvořili aplikaci Nepanikař, která pomáhá lidem trpícím různými psychickými poruchami. Podobné programy jsou již vytvořeny v cizojazyčných verzích, Nepanikař je první podobnou aplikací v českém jazyce. Je dostupná pro všechny telefony s operačním systémem Android a iOS. Mohla by tak pomoci především teenagerům, kteří mají chytré telefony v oblibě.

Copyright © 2019 - Spolek KOLUMBUS