Fotografie: Fokus Praha.cz

Organizaci Fokus Praha se povedlo dostat do hlavního vysílacího času České televize. Stala se partnerem benefičního dílu zábavného pořadu Zázraky přírody. Jaký byl příběh této spolupráce? O tom informovala Kateřina Uhlířová, vedoucí Fundraisingového oddělení pražského Fokusu. Článek vyšel v 36. vydání  informačního magazínu organizace nazvaného Fokusoviny. Celé vydání si můžete stáhnout na adrese https://www.fokus-praha.cz/dokumenty/category/6-prazske-fokusoviny.

CESTA K ZÁZRAKŮM
Naše účast v Zázracích přírody se vydařila. Ukázalo se, že téma duševního zdraví nestojí v koutě, že ho lidé berou a potřebují otvírat, a to je skvělá zpráva. A kdyby se nepodařilo nic jiného, tak je to na bouchnutí šampaňského, protože to je naděje pro nás všechny!

Napadlo nás, že by vás mohlo zajímat, co tomu předcházelo. Pár dohadů či otázek k nám doputovalo, ale pohledy se různily, tak jsme se rozhodli vám o cestě do televize a Zázraků přírody napsat pár řádků.

V první řadě si pozornost i podporu Fokus a téma duševního zdraví zaslouží. To je bez diskuze a to byla naše základní premisa. O tu jsme se opřeli a s pokorou, ale také hrdostí vstoupili 19. ledna do výběrového řízení na charitativního partnera tohoto pořadu. Ovšem stejně jako dalších šedesát dva organizací!

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Naším prvním cílem bylo přesvědčit Českou televizi, že právě oblast duševního zdraví je palčivým tématem, před kterým je potřeba nezavírat oči a víc o něm mluvit.

A je to smutné, že dnes v záplavě všemožných informací, kterými obnažujeme svět tak lehce jako když loupeme pomeranč, náš vlastní vnitřní svět zůstává skryt, oříšek ve skořápce, kterou málokdo chce rozlousknout…“ Takhle jsme například přesvědčovali televizi, proč to máme být zrovna my, o kom by se mělo v sobotu večer na ČT1 mluvit. Proč je dobré byť po kapkách, ale připomínat, že duše potřebuje péči stejně jako všechno ostatní. A že v některých případech neplatí, že nikdy není pozdě; zanedbané duševní onemocnění si umí vybrat velkou daň.

A tak jsme se dostali do druhého kola a napětí, ale i vyhlídky rostly. Ovšem také přibývaly otázky. Co když vyhrajeme? Jak spojíme naše téma se zábavnou show, jejímž smyslem je diváky především bavit? Trochu předčasně, ale nemohli jsme si pomoci, přemýšleli jsme o tom. Jde to vůbec? Ale naštěstí jsme brzy našli odpověď. Ano! Protože téma duševního zdraví se týká každé oblasti lidského konání, a osobností, jejichž posláním je bavit a rozesmávat, nepochybně také, a možná víc, než by se mohlo zdát. A tak jsme se uklidnili a netrpělivě vyhlíželi mail od manažera charitativních aktivit ČT.

Až 29. ledna přišel: Dobrý den, Kateřino. S radostí Vám dávám vědět výsledek výběrového řízení na speciál Zázraků přírody, který včera schválil náš generální ředitel. Z 63 přihlášených zájemců jsme vybrali Fokus Praha.

PŘÍPRAVY NATÁČENÍ
Radost byla veliká, energie také, ale obavy, abychom z pořadu vyšli se ctí, aby to celé splnilo smysl, a ne naopak, abychom nebyli zklamaní my i vy všichni, nezmizely, spíš naopak.

A protože na tyhle myšlenky nejvíc platí pustit se do práce, tak jsme to rozběhli. PR i FR oddělení šlapalo na plné obrátky, připravoval se nový web, pletly se ponožky, spouštěli jsme e-shop, tvořili DMSky a spolupracovali jsme s dramaturgií ČT. A to byla tak trochu i moje parketa – nyní jsem se do toho mohla vložit i já, protože jako dramaturgyně jsem mnoho let pracovala. Konaly se schůzky, obhlídky, konzultace. Připravovala se reportáž, hledali účinkující, ale také vhodné termíny.

ČT VE FOKUSU
Dne 11. 3. přijel konečně štáb České televize, který čítal kolem dvaceti lidí. Vedla ho dramaturgyně celého pořadu, byli tu produkční, maskér, kostymérka, týmy kameramanů, zvukařů, osvětlovačů a v neposlední řadě moderátor Vladimír Kořen. Vzájemný respekt k profesím a zároveň společný tah na výsledek byl krásnou ukázkou multidisciplinární týmové práce!

Celé natáčení znesnadňovala covidová opatření. Samozřejmostí byly respirátory a otestovaný tým. Před kamerami ale roušky v reportáži vidět nejsou. Na krátkou chvíli při spuštění kamer si je aktéři, kteří s tím souhlasili, sundali. Prodiváky tak vznikla reportáž nezatížená covidem a hlavně reprízovatelná i v necovidové době.

NATÁČENÍ NA KAVČÍCH HORÁCH
Po prvním natáčení reportáže v Podskalí a na centrále v Dolákovce jsme pocítili úlevu. Natáčení ve studiu na Kavčích horách bylo pro změnu dlouhé a bylo těžké si představit konečný výsledek. A tak se objevila spousta otázek – co v pořadu zůstane, a co by nemělo? Co zaznělo, a co ne? Co řekl ten či onen lépe nebo hůř? Jaký záběr tam dají a jestli vůbec? Na co se zapomnělo a co bylo zbytečné? Naštěstí jsme po natáčení strávili příjemné odpoledne ve společnosti Mirka Hanuše, který svým nadhledem a životním espritem naše obavy obratně rozpustil. A za to mu děkujeme a také za jeho vklad do pořadu, který byl fantastický. A v neposlednířadě i za jeho podporu Fokuseklím!

ČEKÁNÍ NA ZÁZRAKY
No a pak v televizi pořad zpracovávali a my jsme si zpátky hleděli svého PR a FR a pevně doufali, že je našemu dílu věnována kvalitní péče ve střižně i jinde, že bude vzorně zkompletována vybaven i připojen do vysílání, zkrátka, že se o něj Česká televize dobře postará.
A to je vhodná chvíle do její kuchyně ještě trochu nahlédnout. Konceptu, jehož jsme se v televizi stali součástí, se říká adopce pořadu. Vznikl jako reakce na poměrně ustupující zájem o klasické benefiční večery, kdy se namíru nadaci či jiné organizaci vyráběl pořad, jehož obsah vycházel zejména z její činnosti a potřeb. Diváci však tyto pořady začali vnímat trošku jako nátlakové, z obsahu byla cítit jehoúčelovost, princip, byť poměrně nákladný, také trochu zestárl, a tak o ně ztratili zájem. Nová idea adopce pořadu se opírá o již vybudovanou diváckou základnu některých dlouhodoběběžících populárních pořadů, ke kterým se lidé pravidelně a rádi vracejí. Je to prostor pro diváka známý a důvěryhodný, kde má své oblíbené osobnosti, moderátory, témata a cítí se tam jako doma. A tak je pro něj snazší a přirozenější ztotožnit se i s benefičním přesahem, být jeho součástí, zapojit se do něj.

A to se i v našem případě naplnilo beze zbytku. Možná jste čekali víc, možná toho mohlo být víc, i my jsme chtěli v pořadu říct všechno důležité a potřebné, ale čas nám byl vyměřen takto a rozhodně jsme si neudělali ostudu. Dokonce máme i jedno velké prvenství – vybralo se historicky nejvíc peněz, co Zázraky přírody pamatují! A to o víkendu, který měl k naší smůle i jiná prvenství. Byl prvním slunečným a prvním s mírnějšími pandemickými opatřeními. Lidé vyrazili ven, na chaty a chalupy a domů k televizi se jim moc nechtělo. A tak se jednalo o první sobotu, kdy celodenní sledovanost klesla na nejnižší číslo od začátku tohoto roku.

A o čem to vypovídá? Že lidé na téma slyšeli, že pro ně bylo důležité a silné. V poměru ke sledujícím divákům přispělo větší procento lidí než při vyšší sledovanosti. K tomu není co dodat, to je obrovský úspěch. Tak si jen pojďme říct, že sebevědomí je na místě a jen tak dál! Lidé nás potřebují.

A za sebe ještě doporučení. Nezkrácený rozhovor s Michalem Kašparem, v plné délce i kvalitě, povídání lidské se vším, co k němu patří, najdete na našem YouTube profilu. A k tomu ještě dva mimořádné bonusové rozhovory, co se do pořadu nevešly, v premiéře, upřímné a krásné – s Tomášem Vaňkem a Břéťou Košťálem!!

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS