Celorepublikový festival Týdny duševního zdraví (TDZ) letos začal na konci srpna a bude pokračovat až do října. Neziskové organizace festival pořádají, aby zmírnily předsudky veřejnosti vůči lidem, kteří trpí duševní nemocí, a seznámily návštěvníky s problematikou péče o duševní zdraví. Po celé republice připravují program plný kulturních či společenských akcí, návštěvníci si mohou poslechnout koncerty a besedy, prohlédnout si výstavy, shlédnout filmové projekce, zúčastnit se dnů otevřených dveří a workshopů, a to není všechno.

První tuzemskou akcí letošních Týdnů duševního zdraví bylo srpnové promítání filmu ‚Bylo jednou jedno město plné bláznů‘ v Táboře. Pořadatelé z Táborského Fokusu zvali na film slovy: „Přijďte se podívat na moc hezký snímek o italském lékaři Franco Basagliovi, který už v 60. letech dokázal v Terstu nemožné... zbořil zdi ústavu a mýty kolem jeho obyvatel.“ Basaglio hned první den ve funkci ředitele léčebny odmítl podepsat seznam pacientů, kteří mají být na noc přivázáni k lůžku. Dokument přibližuje změny, ke kterým dochází při deinstitucionalizaci péče o duševní zdraví.

Další akcí byl ostravský Crazy fest, který se uskutečnil 2. až 4. září na Zámku Poruba. Multižánrový festival Crazy fest „vznikl na podporu lidí, které bolí duše...“. Organizátoři ze společnosti Mens Sana připravili zajímavý program. Třídenní akci zahájili workshopem, na kterém se zabývali otázkou, nakolik pomáhá lidem s duševní nemocí pracovní terapie. Ve čtvrtek zahrála známá a uznávaná kapela Jelen a návštěvníci si užili také další soubory. V pátek, posledním dni festivalu, byly na programu tři představení.

Tomáš Kočko se svým orchestrem potěšil návštěvníky Crazy festu tradičně velice kvalitním vystoupením. Zahrál world music inspirovaný českou lidovou hudbou, se kterým u nás i ve světě dosáhl velkých úspěchů. Anna Geislerová a Martin Zbrožek improvizovali na téma krejzy den. Při vystoupení se zabývali zejména mileneckým vztahem faráře se svou věřící, občas se herci s humorem dotkli i tématu duševního zdraví. Méně známý hráč na cimbál Daniel Skála si připravil velmi zajímavý koncert. Zahrál klasickou vážnou hudbu, například písně Leoše Janáčka, ale i současnou tvorbu, například skladbu svého učitele hudební kompozice. Jedna z písní připomínala tvorbu Plastic People of the Universe, jiná měla atmosféru podobnou lidové hudbě hrané při posezení u vínečka. V mezerách mezi jednotlivými skladbami se Skála krátce zmínil o jejich příběhu, případně posluchače zaujal střípkem ze života jejich autora.

Podzimní kampaň probíhá i ve východních Čechách.  „Týdny pro duševní zdraví ve východních Čechách již několik let nesou podtitul „každý máme hlavu na něco jiného.“ Jejich akce jsou velmi pestré a různorodé. Ukazují tak, že každý člověk umí a také má rád něco jiného, protože jsme každý originál, a právě ta jedinečnost každého z nás dělá svět zajímavým. Tedy to, že má někdo např. nějaký handicap, by neměl být důvod k jeho odmítání a izolaci. To platí i pro lidi s duševním onemocněním,“ řekla organizátorka TDZ Michaela Venclová. V Královehradeckém a Pardubickém kraji se do pořádání zapojilo šestnáct neziskových organizací, připravily bohatý program ve třinácti městech.

Jaký program na východě Čech je pro zájemce připraven? 10. září si mohou zahrát petanque ve východočeské Poličce. Později v měsíci se bude konat beseda v Královehradeckém Bio Centrál, kde lidé s duševním onemocněním otevřeně promluví o svém životě s psychickými potížemi. Do Pardubického kraje přijede také Petr Winkler z Národního ústavu duševního zdraví a bude mít přednášku na téma situace v oblasti péče o duševní zdraví v Čechách. Návštěvníci se s ním mohou potkat 18. září v sále Centra Kosatec.

Do akce se zapojila i organizace Fokus Vysočina. Její zaměstnanci připravují zajímavý program v každém svém středisku. Nebudou v něm chybět hudební vystoupení, spousta workshopů s tématikou duševního zdraví nebo rozhovory se zajímavými hosty. V Havlíčkově Brodě, v Pelhřimově, v Chotěboři a v Hlinsku se mohou zájemci zúčastnit Psychomatu na Budku, který přibližuje prožívání sluchových a vizuálních halucinací. 11. září zahraje v Pelhřimově Pokáč a představí se místní Základní umělecká škola. 18. září si mohou návštěvníci akce v Hlinsku vyzkoušet arteterapii.

Součástí letošních TDZ bude také happening na oslavu třiceti let českých komunitních služeb. „Symbolem celorepublikového happeningu je zelená stuha, která znamená otevřenost a odstraňování tabu v oblasti duševního zdraví. Kdo na náš happening přijde a bude chtít dát veřejně najevo, že je téma duševního zdraví důležité, může si zelenou stužku připnout, na akci ji budeme rozdávat zdarma,“ zve Michaela Venclová. „Co vás čeká? Zajímavá setkání, zábava, muzika, něco na památku a něco na zub :-),“ přiblížili happening pořadatelé podobné akce v jihočeském Táboře. Součástí oslav bude také Konference k 30 letům pražských komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví.

Na Týdnech duševního zdraví se podílí velké množství neziskových organizací, které se starají o program ve svých lokalitách. Na centrální úrovni festival koordinují organizace Fokus, Národní ústav duševního zdraví a iniciativa Na rovinu. Ti také doporučili, jakou podobu mají místní varianty týdnů mít. Měly by být neziskové, případný zisk může pomoci lidem se zkušeností s duševním onemocněním. Klienti s psychickými potížemi by měli mít možnost zapojit se do plánování a příprav akcí.

Festival končí 10. října, který je vybrán jako Světový den pro duševní zdraví. Světová zdravotnická organizace (WHO) pro rok 2020 stanovila jako hlavní téma tohoto dne „Duševní zdraví pro všechny / Větší investice - Lepší přístup / Všichni, Všude.“

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS