Lidé s duševní nemocí nejčastěji bydlí v psychiatrických léčebnách, v různých sociálních institucích, nebo v domově svých rodičů. Není pro ně snadné bydlet samostatně. Organizace Péče o duševní zdraví se snaží svým klientům pomoci, aby tento těžký úkol zvládli a naučili se žít soběstačně.

V pěti východočeských městech proto organizace spravuje tréninkové byty, ve kterých lidé s duševní nemocí začínají samostatný život. V Náchodě nebylo podobné bydlení dosud dostupné. Organizace se snažila domluvit spolupráci s místní radnicí, což se nedařilo, nakonec se jí podařilo získat byt od soukromého vlastníka. Letos tak může nabídnout tréninkové bydlení i v tomto městě.  

Na začátku letošního roku se do nového bytu v Náchodě nastěhoval šestatřicetiletý Pavel, který ještě loni bydlel u rodičů. Chtěl se osamostatnit již dlouho, ale tržní nájemné pro něj nebylo dostupné kvůli nízkým příjmům z invalidního důchodu. Organizace mu také pomohla najít práci v chráněné dílně, aby si chráněné bydlení mohl dovolit.

Ekonomická situace lidí s duševním onemocněním není obvykle příznivá a komerční nájem si nemohou dovolit. Zároveň v okrese Náchod není k dispozici dostatek dostupných služeb sociálního bydlení, proto jsme rádi, že se nám podařilo získat alespoň jeden byt. V bytě pracujeme s klientem formou sociální rehabilitace, trénujeme s ním potřebné dovednosti pro samostatné bydlení jako je finanční hospodaření, úklid či vaření a zapojujeme ho do běžného prostředí a komunity,“ vysvětluje smysl tréninkového bydlení vedoucí střediska Lucie Kudrnáčová.

„Každý chce prožít svůj život šťastně, samostatně a spokojeně. Avšak žít život uspořádaný podle svých představ není pro všechny jednoduché. Například pro ty, kterým vstoupí do života psychické onemocnění. Organizace Péče o duševní zdraví se snaží těmto lidem pomáhat žít v prostředí podle své volby co nejspokojeněji a nejsamostatněji,“ uvedla Michaela Venclová z Péče o duševní zdraví.

Péče o duševní zdraví je nezisková organizace pomáhající lidem s duševním onemocněním. Poskytuje sociální služby v Pardubickém a Královéhradeckém kraji, organizuje akreditované vzdělávací kurzy, pořádá osvětové a kulturní akce na podporu společenského povědomí o životě lidí s psychickou poruchou.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS