Napsal Péče o duševní zdraví, Psyché Report

Psyché Report, magazínu organizace Péče o duševní zdraví, vybíráme zajímavý článek o vznikajících Centrech duševního zdraví, napsaný redakcí. Nejnovější číslo, ze kterého je tento článek, vyšlo 1. dubna 2019. Najdete ho, společně s dalšími čísly, na adrese http://www.pdz.cz/psyche-report.html.

Konečně se to podařilo! Naše organizace bude provozovat Centra duševního zdraví, bude mít multidisciplinární týmy a stane se nejen sociální, ale i zdravotní službou!

Na začátku letošního roku přišla tato skvělá zpráva z Ministerstva zdravotnictví, v jejímž Programu podpory Center duševního zdraví II. jsme uspěli s naší žádos tí. Centra duševního zdraví (CDZ) otevřeme v červnu v Hradci Králové a v červenci v Pardubicích.

Naše organizace s otevřením CDZ neporoste jen coby do množství poskytovaných služeb klientům, rozroste se zároveň i personálně. Do vznikajících multidisciplinárních týmů nastoupí noví sociální pracovníci, psychiatři, psychologové a zdravotní sestry. S tím souvisí i vyšší provozní a administrativní zátěž, a to do naší organizace přináší další změnu- nástup dalšího člena do užšího managementu organizace, provozního ředitele Ondreje Baloga.

Na to, co naši organizaci čeká, jsme zeptali ředitele MUDr. Petra Hejzlara

Na CDZ jsme se dlouho připravovali, i přes to jsme se vším teprve na začátku. Na co se nejvíc těšíš, a je něco, čeho se obáváš?

„Těším se, že se naplní naše letité vize a že si sám zkusím aspoň na část úvazku práci psychiatra v terénním týmu (pardubickém). Těším se na velkou výzvu udržet si hodnoty dobré praxe přes všechny ty organizační změny.

A to je zároveň určitá obava. Kolem CDZ je tolik a bude tolik administrativy a organizačních záležitostí, že jsem to ve své praxi ještě nezažil. Takže obava, aby se v tom tzv. neztrácel klient, abychom nezapomněli, pro koho to vlastně děláme.“

S CDZ roste celá organizace a manažersky to začíná být více než náročné. Rozhodl ses tak posunout se více do odborné role a provozní záležitosti předat novému řediteli, který nastoupí v půli roku 2019. Jak se na tu změnu těšíš a co podle tebe všechno přinese?

„Asi to musím trochu upřesnit. Zůstávám ředitelem, ale rozsah mých úkolů se zúží. Nadále se budu věnovat strategickému řízení a plánování, vnějším vztahům s klíčovými samosprávami a odbornými službami, taky pořád budu koordinovat chod celého užšího vedení. Nově přibude nejen provozní ředitel, ale i ředitel odborný.

Odborný ředitel, a to bude Martin Halíř, převezme metodické řízení služeb, hodnocení kvality služeb i podporu odborného rozvoje zaměstnanců od vzdělávání po supervize. Bude zřizovatelem nového prvku v organizaci, metodického oddělení. To bude skupina interních metodiků. Zrovna pracujeme na popisu jejich činnosti, zanedlouho se to dostane k připomínkám všem zaměstnancům.

Provozní ředitel, kterým bude od května nový kolega Ondrej Balog, bude zodpovídat za všechny ostatní procesy v organizaci kromě strategického řízení a poskytování služeb. To je vlastně ten hodně široký servis pro odborné služby, aby mohly v klidu dělat s klienty, od financí a projektového řízení přes personalistiku až po materiál a správu dokumentace.

Smyslem těchto změn je mít dostatečnou kapacitu pro řízení organizace, která hodně roste.“

Systém propojených zdravotních a sociálních služeb je vizí organizace. Díky CDZ se po malých krůčcích naplňuje. Umíš si představit, co bude, až se ta vize naplní? Vidíš možnost nějakého dalšího posunu?

„Asi tě trochu zklamu. Nějaké představy sice mám, ale je velmi předčasné o nich mluvit. Zavádění zdravotních prvků, rozvíjení multidisciplinarity, práce na udržení hodnot, zvládnutí rozbujelé administrativy do v praxi přijatelné formy a rozsahu, tohle všechno nám zabere dalších deset let. Ale určitě se těším na rok třeba 2022, kdy se na strategickém plánování bude potřeba zamyslet přesně nad těmi otázkami, co nyní kladeš ☺.“

Copyright © 2023 - Spolek KOLUMBUS