Královehradecká pobočka organizace Péče O Duševní Zdraví se snaží navazovat spolupráci s dalšími  místními organizacemi. Díky tomu mohou její klienti využívat velké množství dalších sociálních služeb. Nedávno byla zahájena spolupráce s Potravinovou bankou, která poskytuje charitativním organizacím ve městě potraviny téměř zdarma. Středisko PDZ v Hradci Králové tak svým klientům v hmotné nouzi zajistí dostatek potravin.

Této nabídky mohou využít zejména lidé, kteří  se vlivem svého onemocnění ocitli na hranici životního minima. „Někteří klienti mají velmi nízké příjmy z invalidního důchodu či z dávek pomoci v hmotné nouzi. Často si nemohou dovolit koupit rýži, luštěniny či jiné výživné a zdravé potraviny. Díky potravinové bance máme možnost i těmto lidem pomoci,“ upřesňuje sociální pracovnice Michaela Formánková z Péče o duševní zdraví. Středisko využívá potraviny i k výuce zdravého vaření.

Michaela Formánková se svými kolegy už delší dobu  navazuje spolupráci s dalšími subjekty. Mezi partnery organizace najdeme samosprávy, úřady, iniciativy, školy, charitativní organizace, poradny, nebo také zdravotnická zařízení. Organizace mezi sebou sdílí novinky a rozebírají palčivá témata.  Důležité je například propojení s organizací Laxus, která se zabývá klienty s duální diagnózou (souběh návykových potíží a duševního onemocnění). Počet těchto klientů v poslední době významně roste. Královehradecké středisko organizace Péče o duševní zdraví spolupracuje také s organizacemi, které pořádají osvětové, vzdělávací a destigmatizační akce pro veřejnost.

Potřeba setkávání a spolupráce organizací se neustále zvyšuje. „Znalost sítě a dobrá spolupráce mezi subjekty z různých odvětví napomáhá efektivnímu zprostředkování pomoci klientovi přímo na míru a skutečně se vyplácí. Všem spolupracujícím službám mnohokrát děkujeme,“ uzavírá Michaela Formánková.

Copyright © 2023 - Spolek KOLUMBUS