Organizace Anima Viva, která se věnuje péči o lidi s duševní nemocí, připravuje literární a výtvarnou soutěž. Té se mohou účastnit lidé se zkušeností s duševní poruchou, a to jak přímou, tak zprostředkovanou. Svá díla mohou zaslat děti i dospělí, minimální věk účastníka je 10 let. Soutěž s názvem Živá duše na téma Život s nálepkou podporuje i Klub českých a slovenských spisovatelů. Přečtěte si rozhovor s PhDr. Beátou Koňařík Bakošovou, která v Anima Vivě pracuje jako vedoucí služby a sociální pracovnice a soutěž má na starost.

Můžete stručně představit Vaši soutěž?
Soutěž v literární a výtvarné tvorbě  pod názvem "Živá duše" realizujeme pod hlavičkou organizace 3. rokem. V předchozích ročnících byly do soutěže zapojena velice zajímavá autorská díla osob se zkušeností s duševním onemocněním. Je ohromné, jak nádherná díla vznikají pod rukama osob s duševním onemocněním, jak se dokáží poetickým jazykem dělit o své myšlenky. Tyto lidé mají velký dar a byla by škoda, kdyby to zůstávalo pod pokličkou.


Jsou nějaká fakta, podle kterých se dá soudit, že soutěž pomohla zmírnit předsudky veřejnosti proti duševně nemocním?
To nedokáži posoudit. To by každopádně musel proběhnout nějaký solidní výzkum, který by danou hypotézu potvrdil nebo vyvrátil. My se každopádně alespoň o to snažíme. Prostřednictvím realizace různých aktivit zmírňovat důsledky sociálního vyloučení osob s duševním onemocněním, či v pozitivním duchu ovlivňovat předsudky veřejnosti. Je to však nikdy nekončící práce.


Jakým způsobem jste veřejnosti představili literární díla z minulých ročníků?
V minulém a předminulém roce proběhlo slavnostní vyhodnocení v naší Tréninkové kavárně v Opavě. Vyhodnocení letošního ročníku proběhne v prostorách Opavské kulturní organizace, v Sále Purkmistrů, dne 24.5.2019, kde vítězové obdrží věcné ceny a upomínkové předměty. Symbolicky v tento den proběhne křest sbírky Živá duše z roku 2018, která je plná nádherných textů a dokonalých obrazů.

Kdo bude literární i výtvarná díla posuzovat?
Letošní ročník bude posuzovat odborná porota z Klubu českých a slovenských spisovatelů, se kterým jsme navázali spolupráci. Vnímám to jako velký posun směrem  k profesionalizaci soutěže. Hodnotit bude také veřejnost. Výtvarná díla budou vystaveny v Tréninkové kavárně ANIMA VIVA. 
 
Co přesně znamená název soutěže "Život s nálepkou"?
Život s nálepkou to je stigma, která se začíná sdělením diagnózy psychiatrem. Pak následuje sebestigma a život s nálepkou je na světě. Nemusí se týkat pouze osob s duševním onemocněním. Lidi mají obecně tendenci nálepkovat jiné. Pozitivní nálepky jsou docela příjemné, horší je to s negativními. Nimi se totiž snižuje lidská důstojnost a všichni, nejenom osoby s duševním onemocněním máme právo prožít svůj život kvalitně.


Je něco, co byste chtěli ještě sdělit čtenářům našeho webu?
Soutěžící mohou příspěvky posílat do 30. 4. 2019. Veškeré informace o letošním ročníku jsou k dispozici také na stránce: https://soutez-s-animou.webnode.cz/.
Soutěž realizujeme v rámci projektu "Veřejně proti sociálnímu stigmatu osob s duševním onemocněním II", který byl podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje, v rámci programu KPVP 2/19.

Jak moc se Vaše organizace soustředí na destigmatizaci?
Naše organizace pracuje se zranitelnými cílovými skupinami, které bývají často terčem slovních útoků kvůli svému vzhledu, tělesnému, či duševnímu postižení. Do destigmatizačních aktivit se proto zapojujeme téměř neustále. Usilujeme o to, aby osoby s duševním onemocněním našli uplatnění na volném trhu práce. Prostřednictvím toho našeho, chráněného, je v rámci podpory pracovních asistentů proto učíme překonávat mnohé bariéry.

 

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS